01.08.2020 15:39

Auto Backup Data - Giải pháp sao lưu dữ liệu tự động an toàn cho QTDND

Ngày 28/12/2015 NHNN ban hành Thông tư số  31/15/TT-NHNN “Quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng”. Thông tư  áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước), các tổ chức tín dụng (trừ QTDND cơ sở có tài sản dưới 10 tỷ, tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đảm bảo số liệu hoạt động được lưu trữ ở nhiều nơi và dưới nhiều hình thức khác nhau.

Tại điều 3 của Thông tư có ghi rõ:

Từng đơn vị phải đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị mình.

Xây dựng, triển khai quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích, chi phí và mức độ chấp nhận rủi ro của đơn vị.

Tại điều 19 của thông tư có ghi rõ:

1. Lập danh sách các dữ liệu, phần mềm cần được sao lưu, có phân loại theo mức độ quan trọng, thời gian lưu trữ, thời gian sao lưu, phương pháp sao lưu và thời gian kiểm tra phục hồi hệ thống từ dữ liệu sao lưu. Yêu cầu dữ liệu của các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng phải được sao lưu trong ngày.

2. Dữ liệu của các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng phải được sao lưu ra phương tiện lưu trữ ngoài (như băng từ, đĩa cứng, đĩa quang hoặc phương tiện lưu trữ khác) và cất giữ, bảo quản an toàn tách rời với khu vực tiến hành sao lưu. Kiểm tra, phục hồi dữ liệu sao lưu từ phương tiện lưu trữ ngoài tối thiểu sáu tháng một lần.

Trong tháng 11/2018 công ty TNHH Phát triển và ứng dụng tin học VAPCF (Công ty tin học VAPCF)  đã cùng 2 đơn vị khắc phục sự cố máy chủ bị nhiễm mã độc, toàn bộ dữ liệu lưu trên máy chủ bị mã hóa bao gồm cả dữ liệu về phần mềm giao dịch kế toán. Việc khắc phục sự cố trên mất nhiều thời gian công sức của cả đơn vị và công ty tin học, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt giao dịch của đơn vị. Chưa kể tới trường hợp ổ cứng máy tính hỏng, máy tính hư hại, thiên tai bão lụt…những sự cố mà con người không mong muốn.

Để đảm bảo an toàn dữ liệu, mỗi đơn vị có những cách thức sao lưu khác nhau nhưng hiện tại đại đa số vẫn làm thủ công bằng cách coppy file sao lưu dữ liệu ra ổ đĩa, usb, gửi lên email…những biện pháp sao lưu thủ công ấy đòi hỏi tốn nhiều thời gian, con người phải chủ động sao lưu và đôi khi hiệu quả chưa cao.

Hiểu được trách nhiệm và sứ mệnh của mình Công ty tin học đã  tìm kiếm và  đưa ra giải pháp sao lưu dữ liệu tự động và an toàn cho các QTDND đúng theo tinh thần Thông tư số  31/15/TT-NHNN của Ngân Hàng Nhà Nước “đảm bảo số liệu hoạt động được lưu trữ ở nhiều nơi và dưới nhiều hình thức khác nhau”. Giải pháp lưu trữ dữ liệu tự động (Auto Backup Data) được Công ty tin học đưa ra giải pháp tự động đồng bộ dữ liệu khi đơn vị khóa sổ cuối ngày qua thiết bị có sử dụng công nghệ lưu trữ đám mây. Như vậy dữ liệu cuối ngày được sao lưu đồng thời trên máy chủ của đơn vị cũng đồng thời được sao lưu vào một thiết bị khác tự động. Người dùng cũng có thể quản lý, kiểm tra quá trình sao lưu trên các thiết bị khác nhau như điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet. Do vậy, giải pháp giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian đồng thời an toàn cho đơn vị sử dụng và quan trọng hơn là chi phí khá hợp lý với hệ thống QTDND.

Ngày 28/12/2015 NHNN ban hành Thông tư số  31/15/TT-NHNN “Quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng”. Thông tư  áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước), các tổ chức tín dụng (trừ QTDND cơ sở có tài sản dưới 10 tỷ, tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đảm bảo số liệu hoạt động được lưu trữ ở nhiều nơi và dưới nhiều hình thức khác nhau.

Tại điều 3 của Thông tư có ghi rõ:

Từng đơn vị phải đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị mình.

Xây dựng, triển khai quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích, chi phí và mức độ chấp nhận rủi ro của đơn vị.

Tại điều 19 của thông tư có ghi rõ:

1. Lập danh sách các dữ liệu, phần mềm cần được sao lưu, có phân loại theo mức độ quan trọng, thời gian lưu trữ, thời gian sao lưu, phương pháp sao lưu và thời gian kiểm tra phục hồi hệ thống từ dữ liệu sao lưu. Yêu cầu dữ liệu của các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng phải được sao lưu trong ngày.

2. Dữ liệu của các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng phải được sao lưu ra phương tiện lưu trữ ngoài (như băng từ, đĩa cứng, đĩa quang hoặc phương tiện lưu trữ khác) và cất giữ, bảo quản an toàn tách rời với khu vực tiến hành sao lưu. Kiểm tra, phục hồi dữ liệu sao lưu từ phương tiện lưu trữ ngoài tối thiểu sáu tháng một lần.

Trong tháng 11/2018 Công ty Tin học VAPCF đã cùng 02 đơn vị khắc phục sự cố máy chủ bị nhiễm mã độc, toàn bộ dữ liệu lưu trên máy chủ bị mã hóa bao gồm cả dữ liệu về phần mềm giao dịch kế toán. Việc khắc phục sự cố trên mất nhiều thời gian công sức của cả đơn vị và công ty tin học, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt giao dịch của đơn vị. Chưa kể tới trường hợp ổ cứng máy tính hỏng, máy tính hư hại, thiên tai bão lụt…những sự cố mà con người không mong muốn.

Để đảm bảo an toàn dữ liệu, mỗi đơn vị có những cách thức sao lưu khác nhau nhưng hiện tại đại đa số vẫn làm thủ công bằng cách copy file sao lưu dữ liệu ra ổ đĩa, USB, gửi lên email…những biện pháp sao lưu thủ công ấy đòi hỏi tốn nhiều thời gian, con người phải chủ động sao lưu và đôi khi hiệu quả chưa cao.

Hiểu được trách nhiệm và sứ mệnh của mình Công ty tin học đã  tìm kiếm và  đưa ra giải pháp sao lưu dữ liệu tự động và an toàn cho các QTDND đúng theo tinh thần Thông tư số  31/15/TT-NHNN của NHNN “đảm bảo số liệu hoạt động được lưu trữ ở nhiều nơi và dưới nhiều hình thức khác nhau”. Giải pháp lưu trữ dữ liệu tự động (Auto Backup Data) được Công ty tin học đưa ra giải pháp tự động đồng bộ dữ liệu khi đơn vị khóa sổ cuối ngày qua thiết bị có sử dụng công nghệ lưu trữ đám mây. Như vậy dữ liệu cuối ngày được sao lưu đồng thời trên máy chủ của đơn vị cũng đồng thời được sao lưu vào một thiết bị khác tự động. Người dùng cũng có thể quản lý, kiểm tra quá trình sao lưu trên các thiết bị khác nhau như điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet. Do vậy, giải pháp giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian đồng thời an toàn cho đơn vị sử dụng và quan trọng hơn là chi phí khá hợp lý với hệ thống QTDND.


Trong tiến trình phát triển Công nghệ tin học thời đại 4.0 công nghệ ngày càng phát triển hầu hết các TCTD đều áp dụng hệ thống công nghệ thông tin vào việc quản lý dữ liệu của mình thì giải pháp Auto Backup Data là rất cần thiết và là một giải pháp khá tối ưu, tiết kiệm chi phí cho các đơn vị nhưng vẫn bảo đảm số liệu hoạt động được lưu trữ  an toàn ở nhiều nơi khác nhau.

Mọi thông tin về giải pháp Auto Backup Data  xin liên hệ :

Công ty TNHH Phát triển và Ứng dụng tin học VAPCF.

Email: itdco.vapcf@gmail.com

Điện thoại : 0243 856 9718(19) 

Công ty tin học


Các tin liên quan