22.06.2021 09:36

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: Chuyển mình phát triển trong thời đại số

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có đối với đất nước và ngành Ngân hàng, nhưng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục có nhiều đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Ngành, đặc biệt là công tác liên kết hệ thống.

Việc hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam thực hiện đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại chất lượng, phù hợp với hoạt động Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) thành viên cũng như người dân và doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Trải qua 26 năm hình thành và phát triển, thương hiệu của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam không chỉ định vị trong hệ thống QTDND mà còn trong lòng khách hàng doanh nghiệp và người dân trong thời đại số.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam thực hiện đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng
'Mở rộng cửa' để hỗ trợ người dân có thể tiếp cận vốn vay của Ngân hàng dễ dàng
Kiểm soát và an toàn trong thời gian dịch bệnh là ưu tiên của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Người dân rút tiền tại cây ATM của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tích cực giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả gốc, lãi hỗ trợ hệ thống QTDND và khách hàng gặp khó khăn bởi dịch Covid-19
Hỗ trợ và tư vấn trực tiếp cho QTDND và khách hàng trong giao dịch
Thương hiệu Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã quen thuộc không chỉ trong hệ thống QTDND mà còn định vị ngày càng sâu rộng trên thị trường vốn
Theo Thời báo Ngân hàng.

Các tin liên quan