20.07.2006 22:19

Khảo sát mô hình Quỹ tín dụng tại Thái Lan

Buổi làm việc của Đoàn với HTX  tiết kiệm và tín dụng trường Đại học Thammasat – Thái Lan

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương (QTDTW) và Hiệp hội các Liên đoàn hợp tác xã tín dụng Châu Á (ACCU), từ ngày 09/7 đến 15/7/2006 QTDTW  đã tổ chức Đoàn khảo sát học tập mô hình hoạt động Quỹ  tín dụng  tại Thái Lan do đồng chí Cao Hoà Riêm – Phó Tổng giám đốc QTDTW làm trưởng đoàn. Thành phần tham gia đoàn có đại diện Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng, đại diện Hiệp hội QTDND Việt Nam, các đồng chí giám đốc Chi nhánh QTDTW một số Tỉnh, Thành phố, cán bộ QTDTW và một số Quỹ  tín  dụng  cơ sở tại Hải Phòng.

Trong chuyến khảo sát lần này, Đoàn đã đến thăm và làm việc với ACCU,  Liên đoàn Quỹ tín dụng Thái lan (CULT),  Liên đoàn Hợp tác xã tiết kiệm và tín dụng Thái Lan (FSCT)  và một số Quỹ tín dụng cơ sở tiêu biểu của Thái Lan như: Quỹ tín dụng Chumchon Klongchan, Quỹ tín dụng Soon Klang Thewa Ltd, Hợp  tác  xã  tiết  kiệm và tín  dụng của  Trường  đại  học Thammasat.  Trong  các  buổi làm việc, nhiều chủ đề đã được trình bày và thảo luận sôi nổi, như: các chương trình hỗ trợ và phát triển thành viên của ACCU; mô hình hoạt động và tổ chức, hoạt động điều hoà vốn của CULT và FSCT, kinh nghiệm quản lý, hoạt động và chăm sóc thành viên của các Quỹ tín dụng và Hợp tác xã tiết kiệm và tín dụng…Phía bạn cũng rất quan tâm đến mô hình quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Hiệp hội QTDND Việt Nam, cơ quan đầu mối, đại diện cho hệ thống QTDND. Hiệp hội cũng đã đặt vấn đề thiết lập mối quan hệ hợp tác với ACCU, CULT và FSCT để học hỏi kinh nghiệm và quảng bá hình ảnh của hệ thống QTDND Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.
 
Chuyến khảo sát đã thành công tốt đẹp. Đây là cơ hội tốt để các Quỹ  tín  dụng của Việt Nam học tập và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần tăng cường thêm mối quan hệ hợp tác hai bên giữa hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam và Thái Lan.
Hạnh Nguyên

Các tin liên quan