17.09.2007 16:08

Khai giảng khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân tại tỉnh Nam Định

    Khóa bồi dưỡng đã thu hút đông đảo cán bộ QTDND tham gia

Đây là khóa thứ 11 trong kế hoạch đào tạo về pháp luật trong kinh doanh ngân hàng cho cán bộ hệ thống QTDND do Hiệp hội QTDND Việt Nam tổ chức. Khóa đào tạo đã thu hút đông đảo học viên là cán bộ Chi nhánh QTDND Trung ương, QTDND cơ sở thuộc các tỉnh Nam Định và Hà Nam hưởng ứng tham gia nhiệt tình và đánh giá cao về chất lượng đào tạo cũng như công tác tổ chức của Hiệp hội.
      Lãnh đạo Hiệp hội QTDND Việt Nam và NHNN chi nhánh
                   Nam Định trao chứng chỉ cho các học viên
 

Kiến thức về pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết đối với cán bộ QTDND, đảm bảo cho các QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra của quá trình hoàn thiện và phát triển hệ thống QTDND.
Nguyễn Minh Tiến

Các tin liên quan