10.05.2019 11:56

Đẩy mạnh đào tạo cho Qũy tín dụng nhân dân

Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và Học viện Ngân hàng vừa khai giảng thêm một khóa đào tạo nghiệp vụ QTDND tại TP. Hà Nội với gần 100 học viên đa dạng các thành phần tham gia, từ chủ tịch HĐQT, giám đốc, đến các nhân viên QTDND.

Đây là chương trình đào tạo theo Thông tư số 04/2015/TT-NHNN và Quyết định số 1011/QĐ-NHNN về việc ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ QTDND và Quyết định số 1012/QĐ-NHNN ban hành Bộ tài liệu đào tạo nghiệp vụ QTDND, nhằm chuẩn hóa nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của QTDND.

 

Lãnh đạo Hiệp hội, Học viện Ngân hàng đến khai mạc khóa đào tạo nghiệp vụ QTDND 

Theo Hiệp hội, khóa đào tạo gồm 8 học phần với 248 tiết học trong 31 ngày từ những vấn đề lý thuyết cơ bản về chính sách tiền tệ, tín dụng ngân hàng, cho đến pháp luật về ngân hàng, các nghiệp vụ liên quan đến QTDND, cũng như quản lý rủi ro hoạt động, phân tích quản lý tài chính QTDND.

Đây cũng là hoạt động thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được NHNN chấp thuận; Đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 06/CT-NHNN về việc chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống QTDND và mới đây nhất là Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND. Chủ tịch Hiệp hội QTDND Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, chất lượng cán bộ là yếu tố then chốt để thành công trong các nhiệm vụ.

Đào tạo nguồn nhân lực theo Quyết định số 1011 và Quyết định 1012 của NHNN cũng là yêu cầu bắt buộc đối với các nhân viên quỹ, đặc biệt là HĐQT và Ban lãnh đạo quỹ để có đủ tiêu chuẩn tham gia hoạt động của QTDND theo lộ trình. Cùng với “Tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo để nâng cao kiến thức nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, kiểm soát QTDND”, NHNN cũng đặt mục tiêu “Đảm bảo đến hết tháng 6/2019, tất cả người quản lý, người điều hành… của QTDND theo quy định của NHNN phải được đào tạo, đào tạo lại theo chương trình đào tạo chuẩn hóa do NHNN ban hành”.

Nói thêm về ý nghĩa của chương trình đào tạo này, Phó giám đốc Học viện Ngân hàng Lê Văn Luyện cho biết, hiện nay nhiều nước trên thế giới rất coi trọng chứng chỉ nghề nghiệp. Bởi khi đó, học viên không chỉ được đào tạo các kiến thức cơ bản mà hơn thế, là các kỹ năng ứng phó với các tình huống hoạt động trong hoạt động thực tế. Chính vì vậy, là một đơn vị phối hợp xây dựng chương trình cũng như phối hợp đào tạo, Học viện Ngân hàng đã cùng Hiệp hội Ngân hàng tạo lập đội ngũ giảng viên có trình độ, am hiểu các quy định hiện hành, đặc biệt là phát huy đội ngũ giảng viên kiêm chức của NHNN, NHHT và chuyên gia, nhà hoạch định chính sách từ các TCTD để chia sẻ thêm kinh nghiệm về chuyên môn cũng như cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cùng những tác động đến hệ thống để từ đó, các QTDND có thêm thông tin trong việc xây dựng và quy hoạch chiến lược phát triển phù hợp với yêu cầu hội nhập. Các chương trình giảng dạy cũng được liên tục cập nhật mới, những thay đổi trong công tác chỉ đạo điều hành, hệ thống văn bản pháp luật đối với hệ thống QTDND để học viên sau khi học có thể vận dụng, điều chỉnh hoạt động theo đúng quy định.

Trong năm 2018, về công tác đào tạo theo Quyết định 1011/QĐ-NHNN của NHNN, Hiệp hội QTDND đã phối hợp với các đơn vị triển khai tổ chức được 12 khoá đào tạo nghiệp vụ QTDND cho 868 học viên là cán bộ QTDND và các đối tượng khác trên cả nước. Sau mỗi khóa học, cơ sở đào tạo và Hiệp hội đều có phiếu đánh giá khảo sát chất lượng giảng dạy và nhu cầu đào tạo tiếp theo của học viên. Qua đó, chiếm đến 95% các học viên đều đánh giá tốt công tác tổ chức lớp học của Hiệp hội, mang lại nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực cho công việc; vì thế, trình độ chuyên môn của cán bộ được nâng cao, kết hợp với kinh nghiệm sẵn có giúp cho các cán bộ vững hàng hơn trong công tác.

Là đầu mối triển khai Quyết định 1011 và Quyết định 2012, trong năm 2019, lãnh đạo Hiệp hội cho biết sẽ tăng cường công tác đào tạo, mở lớp hỗ trợ các QTDND đáp ứng yêu cầu đào tạo theo quy định của NHNN.

Mới đây, tại Đại hội thường niên NHHT, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cũng đã yêu cầu Hiệp hội QTDND, NHHT và NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố phối hợp đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ cho hệ thống QTDND để đáp ứng yêu cầu phát triển hiện tại cũng như tới đây là phân cấp quản lý QTDND theo quy mô. “Chủ tịch HĐQT, giám đốc, cán bộ phải tuân thủ các tiêu chuẩn về số lượng các chứng chỉ đào tạo bắt buộc. NHNN sẽ tạo điều kiện tối đa, dành nguồn lực của mình để làm việc này cho QTDND”, ông nhấn mạnh. 

Thời báo Ngân Hàng

Các tin liên quan