03.12.2010 00:00

Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ ngắn ngày cho cán bộ QTDND tại Tp. Hà Nội

Tại Hà Nội, từ ngày 8-10/11/2010 và ngày 23-25/11/2010 đã diễn ra các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ QTDND khu vực Hà Nội do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh (NHNN) TP. Hà Nội, Hiệp hội QTDND Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Nội phối hợp tổ chức. Thành phố Hà Nội là nơi tập trung 98 QTDND cơ sở (nhiều QTDND nhất trên cả nước), nhu cầu đào tạo cán bộ QTDND tại khu này cũng rất lớn để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh gay gắt với các tổ chức tín dụng khác. Nắm bát được yêu cầu này từ quý II/2010 Hiệp hội đã xúc tiến làm việc với NHNN Chi nhánh  TP. Hà Nội; Liên minh  HTX Hà Nội  để tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày cho các QTDND, với các chuyên đề : Pháp luật trong kinh doanh ngân hàng, nghiệp vụ tín dụng, kế toán – kho quỹ; theo đó kinh phí đào tạo được Liên minh HTX Hà Nội hỗ trợ một phần. 
Tại các lớp bồi dưỡng lần này đã thu hút tổng cộng 358 học viên, với 100% các QTDND trên địa bàn Hà Nội tham dự.

Minh Tiến - Ban Đào tạo

Các tin liên quan