02.12.2010 00:00

Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ cán bộ QTDND theo Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/07/2006 của Thống đốc NHNN tại TP. Nam Định

Ngày 25/11/2010 tại TP. Nam Định đã diễn ra Lễ Bế giảng khóa đào tạo nghiệp vụ cán bộ QTDND khu vực phía Bắc. 
Trong khuôn khổ chương trình đào tạo theo chuẩn hóa cho cán bộ QTDND trên toàn hệ thống, từ đầu tháng 10/2010 Hiệp hội QTDND Việt Nam đã phối hợp với Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh để tổ chức 01 lớp đào tạo nghiệp vụ cán bộ QTDND khu vực phía Bắc tại TP. Nam Định. Đây là lớp đào tạo nghiệp vụ QTDND thứ 04 trong năm 2010 do Hiệp hội tổ chức; lớp học thu hút 128 học viên tham gia, đạt tỷ lệ đỗ 100%, khá 90%, giỏi 10%. Tại Lễ Bế giảng các học viên đã được cấp chứng chỉ đã tham gia lớp đào tạo theo Quyết định 31/2006/QĐ-NHNN .

Minh Tiến - Ban Đào tạo

Các tin liên quan