15.11.2021 13:39

Vai trò của Ngân hàng HTX Việt Nam trong việc thúc đẩy chiến lược tài chính toàn diện

Ngày 10/11/2021, tại Hà Nội, Tạp chí Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Thúc đẩy tài chính toàn diện hướng tới phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam”. Tham dự và chủ trì hội thảo có Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh.
Hội thảo đã được nghe 3 bài tham luận và thảo luận 2 chuyên đề Tổng quan về tài chính toàn diện hướng tới phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam và Chuyển đổi số và thực hành tài chính bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp - vai trò của hệ thống ngân hàng.
Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng HTX Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Tại phiên thảo luận chuyên đề 2, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng HTX Việt Nam đã chia sẻ về các giải pháp để tăng cường vai trò của Ngân hàng HTX Việt Nam đối với các QTDND nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện.
Ông cho biết: Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay hệ thống TCTD là hợp tác xã ở Việt Nam gồm có Ngân hàng HTX với 32 chi nhánh và gần 1.200 QTDND hoạt động trên địa bàn 57/63 tỉnh, thành phố phục vụ cho gần 2 triệu thành viên, tổng nguồn vốn hoạt động của hệ thống là 200 nghìn tỉ, trong đó cho vay trên 150 nghìn tỉ đồng, chủ yếu là cho vay các cá nhân, hộ gia đình ở khu vực nông nghiệp nông thôn. Hoạt động của các QTDND và Ngân hàng HTX đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách  "tam nông", đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, qua đó góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và hạn chế tín dụng đen ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, sứ mệnh của Ngân hàng HTX Việt Nam và hệ thống QTDND rất phù hợp với thông điệp của tài chính toàn diện, đó là sinh ra vì thành viên, hướng đến phục vụ các đối tượng yếu thế khó tiếp cận được với các dịch vụ tài chính, ngân hàng, đặc biệt là những người dân vùng sâu, vùng xa, với chi phí hợp lý và thuận tiện nhất. Tuy nhiên, để khai thác được thế mạnh của hệ thống, cần phải tập trung thực hiện 3 mục tiêu lớn, đó là:
- Thứ nhất: Hoàn thiện hành lang pháp lý của hệ thống QTDND và Ngân hàng HTX Việt Nam: hiện nay NHNN rất quan tâm đến hoạt động của hệ thống QTDND và có sự chỉ đạo thường xuyên. Đặc biệt, việc thực hiện tái cơ cấu để hướng các QTDND về đúng mục tiêu ban đầu là tương trợ giữa các thành viên phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống nhằm khai thác được nguồn vốn tại chỗ và cho vay tại chỗ, đặc biệt là hướng đến mục tiêu Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia đưa ra là phát triển các dịch vụ tài chính sâu, rộng, phủ khắp các vùng, phục vụ bà con & thành viên những nơi có QTDND và Ngân hàng HTX hoạt động. Vì vậy, việc hoàn thiện hành lang pháp lý là hết sức cần thiết. Với vai trò là ngân hàng đầu mối của các QTDND, Ngân hàng HTX Việt Nam cần tập trung hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý để đảm bảo phát huy tốt vai trò của mình trong việc kết nối với các TCTD, Bảo hiểm tiền gửi cũng như toàn hệ thống QTDND, thực hiện sứ mệnh NHNN giao cho, là công cụ hữu hiệu của NHNN hỗ trợ hệ thống QTDND hoạt động an toàn và ổn định.
- Thứ hai: Ngân hàng HTX sẽ là tổ chức đầu mối để hỗ trợ các quỹ trong quá trình chuyển đổi số. Trong vòng 10 năm qua, Ngân hàng HTX đã xây dựng được hệ thống thanh toán và kết nối được 700 QTDND, và đến nay các thành viên của QTDND đã được hưởng các dịch vụ thanh toán nhanh qua Ngân hàng HTX và kết nối với các NHTM qua cổng thanh toán đa phương cũng như hệ thống thanh toán của NHNN. Trong thời gian tới, Ngân hàng HTX sẽ đưa vào vận hành hệ thống Mobile banking và hệ thống thanh toán nhanh kết nối qua cổng thanh toán quốc gia Napas và cổng thanh toán của NHNN cũng như chuyển đổi thẻ chip theo đúng lộ trình của NHNN đã đưa ra. Dự kiến năm 2022, Ngân hàng HTX sẽ đưa vào giải pháp an toàn bảo mật cao nhất và cho phép các thành viên của QTDND có thể mở tài khoản giống như các khách hàng của các NHTM khi tham gia sử dụng ứng dụng trên Internet và điện thoại di động. 
- Thứ ba: Thay đổi tư duy, nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống. 
Hiện nay, tổng số lượng cán bộ của hệ thống là 2 vạn. Vì vậy, công tác đào tạo đòi hỏi nguồn kinh phí lớn. Muốn chuyển đổi số thì phải thay đổi tư duy và đào tạo liên tục, bài bản nâng cấp hệ thống quản trị, tái cơ cấu tổ chức để có thể phù hợp với Chiến lược phát triển của Ngành cũng như Chiến lược tài chính toàn diện. Đồng thời, Ngân hàng HTX cần tăng cường năng lực tài chính thông qua việc hỗ trợ của NHNN và tăng nguồn thu từ các sản phẩm dịch vụ để hỗ trợ hệ thống QTDND được hiệu quả hơn.
Công tác chuyển đổi số là một trong những hành động cụ thể của chiến lược tài chính toàn diện được Ngân hàng Hợp tác xây dựng với thông điệp “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Thông qua việc hỗ trợ hiệu quả chương trình chiến lược tài chính toàn diện này, Ngân hàng HTX Việt Nam đang thực hiện sứ mệnh là thuyền trưởng của hệ thống các TCTD hợp tác, từng bước đưa con thuyền hệ thống đi đến bến bờ phát triển an toàn, ổn định.
PV

Các tin liên quan