16.12.2022 09:16

Ứng dụng điện thoại Co-opSmart - Tăng cường kết nối giữa Co-opBank và QTDND với khách hàng, thành viên

Ngày 13/12/2022, Co-opBank đã phối hợp với dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân” (STEP)  tổ chức buổi giới thiệu ứng dụng điện thoại Co-opSmart tới các chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) và Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đang tham gia dự án STEP.


Ứng dụng điện thoại Co-opSmart nằm trong cấu phần phát triển dịch vụ kinh doanh (BDS) thuộc dự án STEP được chính phủ Canada tài trợ, do Co-opBank và tổ chức DID phối hợp thực hiện. Mục tiêu của ứng dụng này nhằm giáo dục kiến thức tài chính cơ bản, cung cấp một số công cụ quản lý tài chính và tăng cường kết nối giữa Co-opBank, QTDND với khách hàng và thành viên.

Chức năng nổi bật của ứng dụng Co-opSmart chia ra 2 nội dung chính là (i) các công cụ tài chính như ghi chép dòng tiền, quản lý tiết kiệm, lập ngân sách, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tính toán khoản vay… và (ii) khóa học về kiến thức tài chính bao gồm quản lý kinh doanh, tiếp cận tài chính, áp lực tài chính. Bên cạnh đó ứng dụng còn nhiều thông tin hữu ích như tin tức, thời tiết, tra cứu địa chỉ giao dịch của chi nhánh Co-opBank và toàn bộ hệ thống QTDND.

Phát biểu khai mạc buổi giới thiệu ứng dụng, ông Nguyễn Thạc Tâm - Phó Tổng giám đốc Co-opBank/Đồng Giám đốc Dự án STEP đã đánh giá cao tính cần thiết và lợi ích của Co-opSmart và tin tưởng rằng ứng dụng sẽ là công cụ hữu ích cho thành viên và khách hàng tìm hiểu các kiến thức tài chính cơ bản, sử dụng công cụ quản lý tài chính; gắn kết chặt chẽ Co-opBank và QTDND với khách hàng và thành viên, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp nông thôn; từ đó góp phần vào việc thực hiện chiến lược tài chính toàn diện  của Việt Nam. Hoạt động này hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của Co-opBank và QTDND là nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và đặt khách hàng và thành viên là trọng tâm trong việc phát triển của các sản phẩm, dịch vụ.


Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ chi nhánh Co-opBank và QTDND triển khai thuận lợi ứng dụng đến khách hàng, dự án STEP đã xây dựng một chiến lược truyền thông bài bản với các công cụ marketing để phục vụ công tác quảng bá, truyền thông tới khách hàng… Thông điệp chính của chiến lược này là định vị Co-opSmart là ứng dụng hoàn toàn khác biệt trên thị trường, thân thiện với thao tác đơn giản “mở và chạm” từ đó mở rộng kiến thức giúp thành viên quản lý tài chính hiệu quả, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Hiện nay, khách hàng và thành viên của Co-opBank và QTDND đã có thể tải app trên App Store và Google Play. 

Theo website Co-opBank

Các tin liên quan