20.04.2021 16:18

Tiến bước vững chắc - tạo đà phát triển bền vững

Với vai trò đầu mối liên kết hệ thống, góp phần hỗ trợ cho các Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) thành viên trên địa bàn hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bình Thuận trong năm 2020 đã có những bước tiến vững chắc, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu do Trụ sở chính Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam giao, tạo đà phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng tích cực hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Bám sát định hướng chung của Ngành ngân hàng và chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bình Thuận đã chủ động phân tích, đánh giá tình hình để kiểm soát chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu cũ, kiểm soát nợ xấu mới phát sinh, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân, tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, tập trung nguồn lực tài chính cho vay thành viên và dự trữ thanh khoản.
Ông Nguyễn Hữu Hiển - Phó giám đốc Phụ trách Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bình Thuận (thứ 2 từ trái qua) nhận thưởng Chi nhánh xuất sắc từ Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Theo đó, tính đến, 31/11/2020, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh tăng 3,35% so với đầu năm (tỷ trọng vốn huy động chiếm 36,71%, vốn điều chuyển từ Trụ sở chính chiếm 56,59% tổng nguồn vốn).

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng, biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh diễn ra ở nhiều nơi làm ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống - xã hội. Do đó dư nợ cho vay giảm 5,61% so với đầu năm, đạt 95,42% kế hoạch đề ra.

Trong năm 2020, hoạt động của các QTDND trên địa bàn do Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bình Thuận quản lý hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả, phát huy được ưu thế riêng của từng đơn vị trong công tác huy động vốn, cho vay và thu nợ. Tính đến 31/11/2020 tổng số lượng thành viên của QTDND đạt 49.511, tăng 4,86% so với đầu năm, bình quân 1.768 thành viên/quỹ; Tổng nguồn vốn hoạt động 2.659 tỷ đồng, tăng 4,89% so với đầu năm, bình quân 94,96 tỷ đồng/quỹ. Trong đó: Vốn tự có chiếm 5,75%, vốn huy động chiếm 84,77%, vốn vay Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chiếm 6,84% tổng nguồn vốn hoạt động.
Ông Nguyễn Hữu Hiển - Phó Giám đốc Phụ trách Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bình Thuận
Tổng dư nợ cho vay thành viên là 2.223 tỷ đồng, chiếm 83,60%, nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ. Tiền gửi điều hòa QTDND gửi tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam là 158 tỷ đồng, tăng 9,63% so với đầu năm. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng tín dụng của các QTD thành viên tăng trưởng tốt, nợ xấu duy trì ở mức thấp, uy tín ngày càng được nâng cao, đã góp phần tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát huy vai trò là ngân hàng của các QTDND trên địa bàn, những năm qua, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bình Thuận đã tăng cường cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cho các QTDND, mở ra cơ hội cho các QTDND phát triển và nâng cao vị thế với thành viên. Trong đó, dịch vụ thanh toán chuyển tiền điện tử (CF-eBank) đã giúp thành viên của hệ thống QTDND và người dân tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa được tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, thuận tiện với chi phí hợp lý, góp phần thực hiện chủ trương của Thống đốc NHNN Việt Nam về chương trình ngân hàng phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn, thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020.

Hiện nay đã có tổng số 25/28 QTDND thuộc sự quản lý của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bình Thuận đã tham gia vào hệ thống thanh toán chuyển tiền. Số liệu giao dịch qua hệ thống CF-eBank từ đầu năm đến nay đều có chuyển biến tích cực về cả số lượng và doanh số giao dịch, giao dịch chuyển tiền đi đạt 18.867 món, với doanh số 1.651 tỷ đồng; giao dịch chuyển tiền đến đạt 22.233 món, doanh số 1.835 tỷ đồng. Trong đó, QTDND đã có 15.804 giao dịch chuyển tiền đi với doanh số 1.238 tỷ đồng và 1.290 giao dịch chuyển tiền đến với doanh số 660 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng ước đạt 15%/năm.
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bình Thuận trong năm 2020 đã có những bước tiến vững chắc. Ảnh: Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Bình Thuận
Ngoài ra, nhằm đảm bảo cho hoạt động chuyển tiền của QTDND diễn ra thông suốt, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã triển khai sản phẩm thấu chi tài khoản thanh toán nhằm bổ sung nguồn vốn thiếu hụt tạm thời cho các QTDND. Cho đến nay, tổng hạn mức thấu chi do Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bình Thuận đã cấp trong năm 2020 là 5,8 tỷ đồng/12 QTDND với doanh số cho vay đạt 17,26 tỷ đồng.

Nhìn chung, sau thời gian triển khai dịch vụ thanh toán chuyển tiền CF-ebank, hầu hết các QTDND đều thực hiện tốt các yêu cầu đặt ra khi tham gia dịch vụ thanh toán chuyển tiền. Nhiều QTDND đã thực hiện rất tốt, với doanh số thanh toán cao, ổn định, góp phần củng cố vị thế trên địa bàn, phục vụ cho thành viên được tốt hơn và góp phần tăng thêm nguồn thu cho đơn vị, giúp cho các QTDND sử dụng hiệu quả vốn khả dụng, tăng cường tính liên kết trong hệ thống QTDND.

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những yếu kém tồn tại, trong thời gian tới trên cơ sở nhiệm vụ được giao và định hướng toàn ngành ngân hàng, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bình Thuận sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò là Ngân hàng của các QTDND, nhằm mục tiêu liên kết, đảm bảo an toàn hệ thống QTDND trên địa bàn qua việc hỗ trợ tài chính và giám sát hoạt động QTDND trên địa bàn. Góp phần xây dựng và phát triển Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Theo Website Ngân hàng HTX VN.

Các tin liên quan