11.11.2021 16:38

Thông báo mất sổ tiết kiệm trắng chưa sử dụng

Ngày 11/11/2021, Hiệp hội nhận được văn bản số 08/2021-QTD của QTDND Huy Hoàng, tỉnh Đăk Lăk về việc mất sổ tiền gửi tiết kiệm trắng chưa qua sử dụng. 

Theo đó, ngày 02/11/2021, trong quá trình kiểm kê, QTDND Huy Hoàng phát hiện sổ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn số seri: AC 0677299 bị thất lạc. QTDND Huy Hoàng đã gửi công văn thông báo đến Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng HTX chi nhánh tỉnh Đăk Lăk cũng như Đài phát thanh và truyền hình địa phương theo quy định.

Vì vậy, Hiệp hội xin đăng tải thông tin để các QTDND hội viên được biết.

Trân trọng.

Văn phòng Hiệp hội.

Các tin liên quan