04.08.2021 15:10

Ngân hàng HTX Việt Nam thực hiện chỉ đạo của NHNN về việc miễn, giảm phí dịch vụ

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 5517/NHNN-TT về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ. Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm phí giao dịch trên ATM, POS xử lý qua NAPAS và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7.

Cụ thể, công văn nêu rõ, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và nhằm triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ, NHNN chỉ đạo Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) tiếp tục triển khai chính sách giảm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử năm 2021.

Ngay sau chỉ đạo của NHNN, NAPAS đã thực hiện giảm 50% phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho các giao dịch trên ATM, POS so với mức phí đang áp dụng; giảm tối thiểu 75% phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 so với mức phí đang áp dụng. Thời gian áp dụng từ ngày 1/8/2021 đến ngày 31/12/2021.

Vì vậy, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện điều chỉnh giảm phí giao dịch trên ATM, POS xử lý qua NAPAS và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng mức giảm phí của NAPAS điều chỉnh giảm. Khuyến khích các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm của NAPAS, trong đó đối với các trường hợp đang áp dụng chính sách miễn phí đề nghị tiếp tục thực hiện. Thời gian thực hiện tối thiểu từ ngày 1/8/2021 đến ngày 31/12/2021.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của NHNN, bắt đầu từ ngày 3/8/2021, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình giảm, miễn phí dịch vụ thẻ thanh toán nội địa, phí tin nhắn áp dụng trong toàn hệ thống Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Theo đó, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã điều chỉnh giảm phí giao dịch trên ATM/POS xử lý qua Napas và phí chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 cho khách hàng với mức giảm lớn hơn mức giảm phí mà Napas điều chỉnh giảm, cụ thể: giảm phí rút tiền mặt, phí chuyển khoản nội bộ qua ATM của Ngân hàng thành viên Napas; miễn phí vấn tin/in sao kê giao dịch qua ATM của Ngân hàng thành viên Napas; miễn phí chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 qua ATM Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. (Chi tiết Biểu phí dịch vụ thẻ Ngân hàng Hợp tác xem tại website: www.co-opbank.vn)

Bên cạnh đó, để khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm thẻ, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam sẽ tiếp tục miễn các loại phí: phí sử dụng thẻ thường niên; phí tra soát khiếu nại trong giao dịch thẻ; vấn tin/ in sao kê giao dịch, rút tiền mặt trên ATM Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; rút tiền mặt trên POS của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; thanh toán mua hàng hóa trên POS các Ngân hàng thành viên Napas; chuyển khoản nội bộ trên ATM/POS Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; phí dịch vụ SMS Banking.

Với mục đích khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 và nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục triển khai miễn, giảm giảm phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng và người dân với mong muốn chung tay, sát cánh cùng Qũy tín dụng nhân dân, doanh nghiệp và người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế mà Đảng và Chính phủ đã đặt ra.
Khách hàng giao dịch tại ATM của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Theo Website Ngân hàng HTX.

Các tin liên quan