06.08.2021 08:50

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Hội đồng quản trị kỳ họp lần thứ 7, nhiệm kỳ II

Dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; tham dự Hội nghị còn có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng một số Phòng Ban tại Trụ sở chính Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2021; ngay từ đầu năm, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt vai trò đầu mối của hệ thống Qũy tín dụng nhân dân (QTDND), tích cực hỗ trợ các QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã tích cực hỗ trợ vốn cho các QTDND nhằm tăng cường hoạt động cho vay hỗ trợ thành viên. Đối với những QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả, có nhu cầu bổ sung nguồn vốn để hoạt động, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã kịp thời điều chỉnh mức cho vay mở rộng tín dụng vượt mức quy định tại Quy chế điều hòa vốn nhằm hỗ trợ hoạt động của QTDND. Các QTDND gặp khó khăn trong việc chi trả tiền gửi cho khách hàng gửi tiền đã được Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cho vay hỗ trợ nguồn vốn kịp thời, giúp các QTDND khôi phục trở lại hoạt động bình thường.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã chú trọng, đầu tư, nâng cấp các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho các QTDND và khách hàng. Tiếp tục triển khai các dịch vụ như: SMS banking, RLOS cho thẻ thấu chi, Ngân hàng điện tử CF-eBank, dịch vụ thấu chi trên thẻ thanh toán nội bộ… Đồng thời, thời gian tới, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cũng sẽ triển khai thêm nhiều sản phẩm dịch vụ mới như: Mobile Banking, Ebanking, Hóa đơn điện tử…

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cũng đã thực hiện giám sát tình hình hoạt động của QTDND thông qua hệ thống quản lý thông tin báo cáo QTDND (PRMS) và qua kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, đồng thời thực hiện kiểm tra trực tiếp QTDND theo chỉ đạo của NHNN. Ngân hàng  Hợp tác xã Việt Nam đã triển khai kế hoạch kiểm tra tại 17 Chi nhánh với 25 QTDND được yêu cầu kiểm tra. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, mới có Chi nhánh Bình Định thực hiện được việc kiểm tra QTDND theo kế hoạch. Các Chi nhánh còn lại khi điều kiện an toàn dịch bệnh cho phép sẽ tiến hành công tác kiểm tra QTDND theo yêu cầu của NHNN.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục in ấn và cung cấp sổ tiết kiệm trắng cho các QTDND kịp thời theo đúng tiến độ. Trên cơ sở nhu cầu mua sổ tiết kiệm trắng của QTDND, NHHT đã phối hợp với đơn vị in ấn bàn giao sổ tiết kiệm trắng cho các QTDND kịp thời gian, đảm bảo số lượng và chủng loại, đúng quy định của NHNN…

Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã chủ động điều hành hoạt động kinh doanh linh hoạt, điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay, giảm phí chuyển tiền, phí dịch vụ để chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 với các doanh nghiệp và người dân, tập trung hỗ trợ hoạt động của các QTDND ; đẩy mạnh triển khai mạnh mẽ đến các QTDND như sản phẩm cho vay liên kết, dịch vụ chuyển tiền điện tử, sản phẩm thẻ thanh toán …, mở rộng hạn mức giao dịch liên ngân hàng với các TCTD, đẩy mạnh doanh số mua bán Trái phiếu để tăng thanh khoản cho hệ thống…

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống QTDND, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, công tác truyền thông quảng bá thương hiệu…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thẳng thắn chia sẻ những ý kiến góp ý về các báo cáo và đặt ra những vấn đề mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn hệ thống Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, Chính Phủ và sự chỉ đạo của NHNN Việt Nam. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến bất lợi nhưng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan trên các mặt hoạt động, thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch bệnh, vừa hỗ trợ QTDND, khách hàng vượt qua khó khăn, hoạt động an toàn, hiệu quả…

Ông Nguyễn Quốc Cường đề nghị toàn hệ thống Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đồng lòng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực cao nhất để hoàn thành kế hoạch được giao; đồng thời thực hiện tốt liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn, đảm bảo an toàn hệ thống QTDND, hỗ trợ thúc đẩy phát triển các loại hình kinh tế tập thể là hợp tác xã khác trên phạm vi toàn quốc.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)
Theo Website Ngân hàng HTX Việt Nam.

Các tin liên quan