10.05.2022 08:47

Hội nghị triển khai công tác QTDND tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận

Ngày 27/4/2022, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) chi nhánh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai công tác QTDND tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận năm 2022.

Các đồng chí Lãnh đạo NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Thuận,  Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận, Co-opBank tham dự Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Chỉnh - Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Thuận; đồng chí Phạm Văn Trịnh - Phó Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Thuận; đồng chí Trần Thị Kim Thoa - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận; các đồng chí lãnh đạo Phòng Thanh tra NHNN tỉnh Bình Thuận và các QTDND trên địa bàn tỉnh Bình Thuận – Ninh Thuận.

Về phía Co-opBank có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành, đồng chí Nguyễn Văn Tám - Kế toán trưởng cùng đại diện lãnh đạo một số Phòng Ban tại Trụ sở chính; Ban lãnh đạo Co-opBank chi nhánh Bình Thuận và lãnh đạo các phòng có liên quan cùng tham dự…

Tính đến 31/3/2022, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và tỉnh Ninh Thuận có 28 QTDND được cấp phép hoạt động trên địa bàn 68/xã/phường/thị trấn với tổng nguồn vốn đạt 3.067,3 tỷ đồng (bình quân 113,6 tỷ đồng/QTDND), tăng so với đầu năm 2022 là 66,2 tỷ đồng (+2,21%); trong đó, vốn huy động đạt 2.759,1 tỷ đồng tăng so với đầu năm 2022 là 68,2 tỷ đồng (+2,53%). chiếm 90% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ cho vay của các QTDND đạt 2.267,5 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 2022 là 10,2 tỷ đồng (+0,45%); nợ xấu là 21,837 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,02%.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Trịnh - Phó Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Thuận đánh giá công tác chỉ đạo của NHNN và tình hình hoạt động QTDND trên địa bàn Bình Thuận Quý I năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm những Quý tiếp theo trong năm 2022. Theo đó, công tác chỉ đạo, quản lý giám sát của NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã bám sát sự chỉ đạo của NHNN Việt Nam, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Bình Thuận, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp điều hành của NHNN Việt Nam về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

“Thời gian qua, NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách, chế độ nghiệp vụ mới đến các QTDND, hỗ trợ các QTDND trong hoạt động... báo cáo nêu rõ kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả thực hiện các nội dung tái cơ cấu, kết quả xử lý và kiềm chế nợ xấu theo Nghị quyết 42, đánh giá những mặt hoạt động tích cực của QTDND và nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để có phương hướng khắc phục; đồng thời đưa ra chỉ tiêu và kế hoạch hoạt động chung của toàn ngành nói chung và hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh nói riêng trong những Quý tiếp theo.”, đồng chí Phạm Văn Trịnh - Phó Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Co-opBank chi nhánh Bình Thuận đối với các QTDND trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, năm 2021, Co-opBank chi nhánh Bình Thuận đã tiếp tục thực hiện tốt vai trò là Ngân hàng của các QTDND, liên kết hệ thống với 28 QTDND trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận trong việc điều hòa vốn, ưu tiên đáp ứng các khoản vay hỗ trợ chi trả; đẩy mạnh khai thác nguồn vốn huy động, đa dạng hóa các sản phẩm huy động vốn, bảo đảm hài hòa lợi ích của QTDND gửi tiền tại chi nhánh; thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường cung ứng các dịch vụ tài chính hiện đại đến các QTDND và thành viên trên địa bàn, góp phần bảo đảm cho các QTDND hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm hỗ trợ thành viên QTDND khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, từ đầu năm 2021 đến nay, Co-opBank chi nhánh Bình Thuận đã 03 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay QTDND.

Đồng chí Phạm Văn Trịnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Bình Thuận đánh giá tình hình hoạt động của các QTDND Quý I/2022.

Ngoài ra, Chi nhánh còn đẩy mạnh triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số của Co-opBank đến với các QTDND, những sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại không chỉ giúp hệ thống QTDND đa dạng hóa các hình thức hoạt động, có thêm nguồn thu mà còn đưa dịch vụ ngân hàng hiện đại đến với khách hàng vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những tồn tại, khó khăn, vướng mắc mà QTDND đang gặp và kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi một số quy định pháp lý nhằm tháo gỡ khó khăn, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các QTDND.

Đồng chí Phạm Văn Trịnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Bình Thuận đánh giá tình hình hoạt động của các QTDND Quý I/2022.

Ngoài ra, Chi nhánh còn đẩy mạnh triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số của Co-opBank đến với các QTDND, những sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại không chỉ giúp hệ thống QTDND đa dạng hóa các hình thức hoạt động, có thêm nguồn thu mà còn đưa dịch vụ ngân hàng hiện đại đến với khách hàng vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những tồn tại, khó khăn, vướng mắc mà QTDND đang gặp và kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi một số quy định pháp lý nhằm tháo gỡ khó khăn, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các QTDND.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đã khẳng định vai trò quan trọng của việc liên kết chặt chẽ giữa Co-opBank và các QTDND trong tiến trình phát triển và mong muốn rằng các QTDND cần quan tâm mở rộng và kêu gọi các thành viên tham gia; đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ dòng vốn vào sản xuất, giúp tăng thu nhập, ổn định đời sống cho các thành viên, qua đó tiếp tục nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội. Đa dạng hóa nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng như chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các hoạt động ngân hàng khác theo quy định.

Đối với Co-opBank chi nhánh Bình Thuận, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đề nghị Chi nhánh Bình Thuận cần tiếp tục thực hiện vai trò là Ngân hàng của các QTDND trên địa bàn, tiếp tục tăng cường tính liên kết hệ thống, làm trụ đỡ cho sự phát triển của hệ thống QTDND trên địa bàn; hướng dẫn hỗ trợ và thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động các QTDND theo quy định. Đẩy mạnh cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cho QTDND và khách hàng, phấn đấu hoàn tiêu được giao…

Theo Website NHHT

Các tin liên quan