27.04.2022 08:42

Dự án STEP tập huấn thực địa cho một số QTDND tại An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang

Trong khuôn khổ dự án “Đẩy mạnh hệ thống QTDND” (STEP) do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ, tổ chức phát triển  Desjardins (DID) và Co-opBank phối hợp thực hiện, từ ngày 19-26/04/2022, các chuyên gia Dự án đã tới tập huấn thực địa  hướng dẫn sử dụng Bộ công cụ kiểm toán nội bộ phần 1, Mẫu thẩm định các khoản vay nông nghiệp mới, Bộ công cụ chăm sóc khách hang dành cho cán bộ tín dụng cho một số QTDND tham gia Dự án trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang. Các QTDND được lựa chọn tới thực địa dựa trên kết quả khảo sát của Dự án với các tiêu chí: mức độ sử dụng bộ công cụ, mức độ quan tâm, kết quả làm bài tập trên hệ thống giáo dục trực tuyến E-learning…

Tiếp nối các đợt tập huấn trực tiếp trong năm 2019 và 2020, mục tiêu của các chuyến công tác này là hỗ trợ các QTDND sử dụng các bộ công cụ do Dự án xây dựng một cách đầy đủ và hiệu quả hơn. Sau gần 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, hiện nay Dự án đang khởi động lại các hoạt động thực địa, một mặt nhằm củng cố việc sử dụng các bộ công cụ; mặt khác tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc và tiếp thu ý kiến góp ý của các QTDND trong việc áp dụng bộ công cụ.

 Trong năm 2022, Dự án STEP đang có kế hoạch triển khai các hoạt động tập huấn cho  Co-opBank và 75 QTDND tham gia Dự án với các nội dung: Bộ công cụ kiểm toán nội bộ phần 2, Mẫu báo cáo kiểm toán nội bộ cho các QTDND, Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý thông tin báo cáo PRMS….

Một số hình ảnh của các đoàn công tác Dự án STEP  tại các QTDND.
Đoàn công tác dự án STEP tới làm việc tại QTDND Tri Tôn (An Giang)
Chuyên gia STEP hướng dẫn cán bộ tín dụng QTDND Tân Thuận Đông sử dụng Bộ công cụ chăm sóc khách hàng
Đoàn công tác dự án STEP tới làm việc tại QTDND Long Hưng A (Đồng Tháp)
Chuyên gia STEP giới thiệu Mẫu thẩm định khoản vay nông nghiệp mới cho lãnh đạo QTDND Long Hưng A (Đồng Tháp)

Chuyên gia STEP hướng dẫn cán bộ tín dụng QTDND Long Hưng A sử dụng Mẫu thẩm định khoản vay nông nghiệp mới để thẩm định thành viên vay vốn
Đoàn công tác dự án STEP tới làm việc tại QTDND Thị trấn Thứ 11 (Kiên Giang)
Đoàn công tác STEP tới làm việc tại QTDND Đông Thái (Kiên Giang)

Chuyên gia Dự án STEP hướng dẫn cán bộ QTDND Đông Thái sử dụng bộ công cụ kiểm toán phần 1
Theo Website NHHTX

Các tin liên quan