11.10.2021 14:30

Công văn trả lời của UBND tỉnh Ninh Thuận và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ hệ thống QTDND