28.04.2021 10:22

Công văn số 50/CV-HHQTD phúc đáp công văn số 67/CV-QTD của QTDND Trần Hưng Đạo

Ngày 22/04/2021, Hiệp hội nhận được công văn số 67/CV-QTD của QTDND Trần Hưng Đạo (Quảng Ngãi) về việc cần bổ sung nhân sự cho Ban điều hành là con dâu Chủ tịch HĐQT. Về vấn đề này, Hiệp hội xin có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 75 Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD) 2010, Luật sửa đổi, bổ sung 2017: Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân bao gồm Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc). 

- Căn cứ Khoản 9 Điều 2 TT 21/2019/TT-NHNN: Thành viên HĐQT không thuộc những trường hợp quy định tại Điều 33, 34 Luật các tổ chức tín dụng. 

- Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 33 Luật các TCTD 2010, Luật sửa đổi, bổ sung 2017: Người có liên quan của thành viên HĐQT trong TCTD không được là thành viên BKS của cùng TCTD. 

- Căn cứ Điểm g Khoản 1 Điều 33 Luật các TCTD 2010, Luật sửa đổi, bổ sung 2017: Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT không được là Tổng giám đốc (Giám đốc) của cùng TCTD. 

- Căn cứ Khoản 28 Điều 4 Luật các TCTD 2010, Luật sửa đổi, bổ sung 2017: Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của Chủ tịch HĐQT được xem là người có liên quan. 

- Căn cứ Khoản 3 Điều 33 Luật các TCTD 2010, Luật sửa đổi, bổ sung 2017: Cha, mẹ, vợ, chồng và anh, chị, em của của Thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và vợ chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của Tổ chức tín dụng.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Luật các TCTD 2010: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng...”. Do đó, ngoài chịu sự điều chỉnh của Luật các TCTD, TCTD còn chịu sự điều chỉnh bởi các quy định chung tại Luật Doanh nghiệp 2020. Theo Điểm đ Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, người có liên quan được quy định cụ thể gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu. 

- Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 40 Luật Hợp tác xã 2012: Thành viên HĐQT trong Hợp tác xã không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kiểm soát viên.

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành thì trường hợp con dâu của Chủ tịch HĐQT QTDND Trần Hưng Đạo được cơ cấu vào Ban điều hành nhưng không được vào các vị trí là Tổng Giám đốc (Giám đốc), thành viên BKS, Kế toán trưởng, người phụ trách tài chính của QTDND.

Trên đây là ý kiến của Hiệp hội để QTDND Trần Hưng Đạo tham khảo.

Để xem nội dung chi tiết công văn số 50/CV-HHQTD, click vào đây.

Trân trọng!

Hiệp hội.


Các tin liên quan