08.08.2022 10:59

Công văn số 93/CV-HHQTD gửi các QTDND hội viên về việc tổng hợp ý kiến vướng mắc về Thông tư 05/2018/TT-NHNN và đề xuất các chính sách

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Nhằm bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của các QTDND hội viên, Hiệp hội đề nghị các QTDND hội viên nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 05/2018/TT-NHNN và đề xuất các chính sách để sửa đổi, bổ sung hợp lý để Hiệp hội có cơ sở kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Thông tư.
Để xem nội dung bản thuyết minh dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018, click vào đây: https://drive.google.com/file/d/1I2A3Z36j6CMVyxBA-cn50Wueb-cJW8bz/view?usp=sharing 

Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về email: vapcfhn@gmail.com trước ngày 13/8/2022.

Địa chỉ liên hệ: Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam

Tầng 12A, tòa nhà Viwaseen tower số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 35123 3292; C. Hồng: 0986 583682  

Trân trọng!
Hiệp hội.

Các tin liên quan