15.03.2017 10:13

Giải đáp các câu hỏi liên quan đến quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN