22.05.2007 11:22

Giải đáp Pháp luật: Góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất

 
Theo báo Tuổi trẻ oline, trong mục giải đáp pháp luật có bài “Góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng đất”. Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt
Nam xin trích dẫn bài viết trên để các Hội viên tham khảo và hiểu biết thêm thông tin về việc góp vốn thành lập Doanh nghiệp. Cụ thể:

Theo tôi biết thì hiện nay một cá nhân có quyền thành lập công ty TNHH một thành viên. Nếu lập công ty như vậy, tôi có được quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tôi không? Thủ tục ra sao?

- Theo Luật doanh nghiệp hiện hành, một cá nhân có quyền thành lập công ty TNHH (một thành viên) và người này gọi là chủ sở hữu công ty đó, đồng thời làm chủ tịch công ty. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Vốn của công ty có thể góp bằng giá trị quyền sử dụng đất như trường hợp hỏi trên, được ghi rõ tổng giá trị vốn góp và tiến độ góp vốn vào giấy đề nghị đăng ký kinh doanh cũng như bản điều lệ công ty nộp lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau khi công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đó cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp quận huyện). Việc chuyển quyền này không phải chịu lệ phí trước bạ. Tiến độ góp vốn đã cam kết phải được người đại diện theo pháp luật của công ty thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn, và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, đầy đủ.
Theo Báo Tuổi trẻ

Các tin liên quan