26.06.2006 08:36

Điều hoà vốn

Điều hòa vốn trong hệ thống QTDND là việc gửi và vay vốn trong hệ thống  để giúp các QTDND có thể bảo đảm khả năng chi trả, khả năng thanh toán của mình cũng như giúp cho QTDND có thể sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất khi dư thừa vốn khả dụng. Nhưng không chỉ có vậy, điều hòa vốn trong hệ thống QTDND được hiểu theo nghĩa rộng, tức là việc thực hiện cân đối, điều hòa các tiềm năng, các nhu cầu còn chưa đáp ứng được về vay vốn, về gửi tiền của khách hàng, thành viên QTDND ở các địa bàn khu vực khác nhau. Như vậy điều hòa vốn hoàn toàn không phải chỉ là điều hoà vốn khả dụng đang có sẵn dư thừa cho nơi đang thiếu vốn khả dụng để giải quyết chi trả, thanh toán tức thời, mà còn là điều hòa vốn cho những nơi còn có nhu cầu vay mà chưa được đáp ứng thông qua việc huy động vốn tiềm năng còn có thể huy động được ở nơi khác.

Phạm Quang Vinh

Các tin liên quan