19.08.2020 07:00

Công văn trả lời của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Hợp tác xã

Ngày 17/08/2020, Bộ kế hoạch và đầu tư đã có công văn số 5359/BKHĐT-ĐKKD về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của hợp tác xã phản hồi công văn số 94/CV-HHQTD ngày 30/06/2020 của Hiệp hội.

Theo đó, Khoản 1 điều 28 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định: "Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thay đổi một trong các nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký".

Khoản 10, Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT quy định: "Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hợp tác xã có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật thì hợp tác xã phải đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính".

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận ý kiến góp ý của Quý Hiệp hội về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của hợp tác xã để nghiên cứu, đề xuất chính sách trong quá trình sửa đổi Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian tới.

Để xem toàn văn nội dung công văn số 5359/BKHĐT-ĐKKD, click vào đây. 

Văn phòng HH

Các tin liên quan