03.06.2013 15:19

Công văn hướng dẫn Công văn số 44/2011/TT-NHNN về Kiểm toán nội bộ

Nhằm giải đáp những thắc mắc của hệ thống QTDND cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng và hệ thống các QTDND cơ sở trên phạm vi cả nước về Kiểm toán nội bộ QTDND trong việc triển khai Công văn số 44/2011/TT-NHNN. Hiệp hội QTDND Việt Nam đăng tải toàn văn Công văn số 7474/NHNN-TTGSNH giải đáp những thắc mắc xung quanh việc thực hiện những nội dung trong Công văn số 44/2011/TT-NHNN.

Toàn văn Công văn số 7474/NHNN-TTGSNH, Click vào đây

Hiệp hội

Các tin liên quan