13.10.2021 16:16

Văn bản trả lời của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ hệ thống QTDND