07.10.2021 14:28

Văn bản trả lời của UBND Thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Kiên Giang về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ hệ thống QTDND