20.07.2022 15:48

Văn phòng Hiệp hội triển khai ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tại hội nghị sơ kết hoạt động Ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Sáng ngày 18/07/2022, Văn phòng Hiệp hội đã tổ chức cuộc họp triển khai ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tại hội nghị Sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Tổng thư ký Hiệp hội đã tóm tắt lại nội dung hội nghị sơ kết và ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng. 
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu khai mạc Hội nghị sơ kết hoạt động Ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Tại hội nghị Sơ kết, sau khi nghe ý kiến phát biểu theo chuyên đề và một số bài tham luận của các Vụ, Cục chức năng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã yêu cầu toàn ngành tập trung vào các nội dụng chính sau:
- Kiểm soát lạm pháp theo mục tiêu: Có thể thấy một bức tranh khá tích cực của nền kinh tế Việt Nam hiện nay khi tăng trưởng kinh tế ở mức cao so với các nước trong khu vực, đi đôi với đó là kiểm soát tốt lạm phát trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang đối mặt với tình trạng lạm phát cao chưa từng có trong nhiều thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, chúng ta không thể chủ quan vì áp lực lạm phát đang tăng cao do khủng hoảng chính trị tại Ucraina, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, lạm phát thế giới đang bùng phát cao.
- Duy trì mặt bằng lãi suất ổn định: mặt bằng lãi suất huy động, cho vay tăng nhẹ trong bối cảnh lãi suất các nước tăng cao, tỷ giá cũng được kiểm soát ổn định trong khi đồng nội tệ của nhiều nước trong khu vực và thế giới mất giá…
- Quan tâm đến công tác tín dụng: vì đây là nghiệp vụ truyền thống chủ yếu của các TCTD, thu dịch vụ khác của các TCTD có thể tăng khá nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn thu của các TCTD, nguồn thu chính vẫn từ hoạt động tín dụng. Để kiểm soát lạm phát thì mức tăng trưởng tín dụng năm nay chỉ ở mức 14%, sẽ phân bổ cho các tổ chức tín dụng trên cơ sở hiệu quả hoạt động. 
- Triển khai khẩn trương thông tư 03, hướng dẫn nghị định 31 về hỗ trợ lãi suất. Đây là chương trình ngành phải thực hiện nghiêm túc vì đây đã là chương trình của Nghị quyết Quốc hội và Nghị quyết Chính phủ. Vì vậy, toàn ngành Ngân hàng cần thể hiện vai trò, vị trí, uy tín và trách nhiệm của hệ thống đối với chương trình này.
- Tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu cho giai đoạn 5 năm tới và triển khai đề án ngân hàng không đồng và ngân hàng yếu kém. Các Ngân hàng và các TCTD cần nhận diện các rủi ro của mình để đưa vào đề án của từng TCTD theo hướng đề án ngày càng lành mạnh và hiệu quả.
- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng đáp ứng yêu cầu đối với các mô hình kinh doanh sản phẩm và dịch vụ mới trên nền tảng CNTT. Ngân hàng số, thanh toán số & tăng cường đảm bảo an ninh an toàn của hoạt động thanh toán. Đây là vấn đề mới nhưng tại Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng đưa vào nội dung quan trọng. Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo và yêu cầu ngành ngân hàng phải tích cực triển khai.
- Tăng cường công tác thanh tra giám sát toàn diện mọi mặt của hoạt động Ngân hàng. Tăng cường thanh tra chéo các QTDND trong toàn quốc; Tập trung vào giám sát hoạt động của các TCTD để cảnh báo kịp thời, thanh tra theo kế hoạch, thanh tra những vấn đề phát sinh. Hiện nay, NHNN đang rà soát cơ cấu tổ chức và phân công công việc của cán bộ cơ quan Thanh tra Trung ương và chi nhánh các tỉnh, thành phố để tập trung lực lượng cho công tác thanh tra giám sát. Đây là nhiệm vụ quan trọng và Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm.
- Làm tốt công tác truyền thông: hoạt động Ngân hàng rất dễ chịu tác động của tâm lý kỳ vọng ở thị trường nên công tác truyền thông cần được phối hợp chặt chẽ giữa NHNN và các TCTD để doanh nghiệp & người dân hiểu quan điểm chính sách của Chính phủ và của NHNN.
- Xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý: trong thời gian tới, ngành Ngân hàng trình sửa đổi rất nhiều các văn bản liên quan đến Luật phòng chống rửa tiền, luật hóa xử lý nợ xấu, đánh giá tổng kết luật NHNN, luật TCTD, luật BHTG, nghị định thanh toán, nghị định về vàng …. Vì vậy, các đơn vị cần phải có ý kiến đóng góp để việc trình sửa đổi được tổ chức triển khai thuận lợi hơn.
TS. Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó TTK Hiệp hội tóm tắt lại nội dung hội nghị sơ kết và ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng. 
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Nguyễn Thị Kim Thanh đã yêu cầu Văn phòng Hiệp hội nắm bắt kịp thời chỉ đạo của Thống đốc NHNN, từ đó đề xuất triển khai các hoạt động tại Văn phòng theo hướng hỗ trợ các QTDND hội viên phát triển an toàn & hiệu quả hơn.
Hiệp hội.

Các tin liên quan