29.06.2022 10:26

Văn bản số 4269/NHNN-PC về việc triển khai thi hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP

Ngày 24/06/2022, Thống đốc NHNN đã ban hành văn bản số 4269/NHNN-PC về việc triển khai thi hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Để góp phần triển khai thi hành có hiệu quả, thống nhất Thông tư số 02/2022/TT-BTP theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước sao gửi các Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài nội dung Công văn số 1949 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP để quý Đơn vị nắm và triển khai thực hiện.

Để xem nội dung chi tiết văn bản 4269/NHNN-PC, click vào đây.

Để xem nội dung chi tiết văn bản 1949/BTP-BTTP và Thông tư số 02/2022/TT-BTP, click vào đây.

Theo NHNN.

Các tin liên quan