08.09.2021 14:35

Thông tư 14/2021-TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN

Ngày 07/09/2021, NHNN đã ban hành Thông tư số 14/2021-TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020 của Thống đốc NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm, lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Để xem chi tiết thông tư số 14/2021-TT-NHNN, click vào đây: https://drive.google.com/file/d/1FXHi2h8iH1-qU5j8alnGtl1X5o-1CSo_/view?usp=sharing.
Theo NHNN.

Các tin liên quan