12.07.2021 14:16

Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 12/07/2021, Văn phòng Hiệp hội có nhận được một số thông báo của UBND tỉnh Nghệ An về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số sổ phát hành.

Hiệp hội xin đăng tải để các QTDND hội viên được biết.

Để xem nội dung chi tiết thông báo, click vào đây.

Các tin liên quan