04.05.2021 14:31

Mẫu quy chế an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động QTDND

Căn cứ Thông tư 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng”. Theo quy định của Thông tư này, các TCTD trong đó hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phải xây dựng quy chế an toàn hệ thống thông tin cho đơn vị mình. Để hỗ trợ các QTDND hội viên trong việc xây dựng quy chế, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam (Hiệp hội) đã soản thảo mẫu “Quy chế về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân”. 
Dự thảo Mẫu Quy chế được xây dựng mang tính gợi mở, gợi ý. Trong Quỹ chế mẫu có phần in nghiêng và bôi đỏ là những gợi ý để các QTDND tùy theo quy mô hoạt động và tình hình thực tế, có thể chi tiết hóa các quy định cụ thể hơn và phù hợp với đơn vị mình.
Hiệp hội hy vọng mẫu Quy chế về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp QTDND xây dựng Quy chế về an toàn thông tin đúng theo quy định tại Thông tư 09/2020/TT-NHNN.
Trân trọng./.


Các tin liên quan