17.10.2022 15:21

Mở rộng hợp tác với dự án STEP

Ngày 14/10/2022, tại trụ sở Văn phòng Hiệp hội QTDND Việt Nam (Hiệp hội) đã diễn ra buổi thảo luận các phương án hợp tác giữa Hiệp hội và Dự án Đẩy mạnh hệ thống QTDND (STEP) do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC), tổ chức phát triển Desjardins (DID) nhằm nâng cao chất lượng hệ thống QTDND tại Việt Nam.

 Tại buổi làm việc, về phía Hiệp hội có sự tham dự của Ông Nguyễn Đức Dũng - Tổng Thư ký Hiệp hội và đại diện các trưởng phòng ban Hiệp hội; về phía Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) có ông Nguyễn Thạc Tâm - Phó Tổng Giám đốc đồng Giám đốc dự án STEP; Đại diện các QTDND trên địa bàn TP Hà Nội: Bà Mai Thị Minh Hương - Chủ tịch HĐQT QTDND Quang Trung; Ông Phan Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT QTDND Kim Chung; Ông Trần Đức Tiến - Chủ tịch HĐQT QTDND Vân Canh; Ông Dương Ngọc Cúc - Giám đốc QTDND Dương Nội và Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT QTDND Vạn Phúc. Về phía Dự án với sự tham dự của Ông Jean Boisvert - Giám đốc chương trình, Ông Claude Lafond - Giám đốc Dự án.
Toàn cảnh buổi thảo luận
Theo đánh giá của Dự án STEP thì Hiệp hội có vai trò, sự ảnh hưởng và khuyến khích các QTDND thực hiện các quy tắc tốt hơn để hệ thống phát triển an toàn và bền vững. Vì vậy, mặc dù Dự án có những phạm vi khuôn khổ nhưng mong muốn được tìm kiếm cơ hội hợp tác rộng hơn thông qua Hiệp hội (bằng tầm nhìn, phát triển mạng lưới) để có thể truyền thông về Dự án, các sản phẩm, giải pháp mà dự án có đến hệ thống QTDND hội viên của Hiệp hội. Trong thời gian qua, dự án STEP và NHHT đã đồng triển khai một số sản phẩm liên quan đến hoạt động QTDND và đang thí điểm cho 75 Quỹ trên toàn hệ thống. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Đức Dũng - Tổng thư ký Hiệp hội vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của Dự án STEP đến với Hiệp hội, NHHT và hệ thống QTDND. Với cách tiếp cận hiệu quả, khoa học và đúng trọng tâm, cách thức triển khai của Dự án STEP phần lớn mang lại kết quả mà NHHT và hệ thống QTDND mong muốn. 

Xuất phát từ mục tiêu của Hiệp hội, Ông Nguyễn Đức Dũng chỉ ra tầm nhìn và khẳng định lợi ích của hội viên (bao gồm NHHT và QTDND) là mục tiêu hoạt động của Hiệp hội, bao trùm mục tiêu chương trình hành động được nêu tại Nghị quyết Đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ IV (2021-2026). Với 6 mảng hoạt động chính (Cầu nối hội viên với cơ quan quản lý; Tư vấn nghiệp vụ; Công tác đào tạo; Thông tin tuyên truyền; Hoạt động Văn phòng đại diện; Công nghệ thông tin), hiện nay Hiệp hội đang quan tâm tới việc quan hệ quốc tế do mới chỉ liên kết với Liên đoàn QTD trong khu vực Đông Nam Á thông qua việc đưa hội viên đến tham quan khảo sát học tập tại đây mà chưa mở rộng sang khu vực khác. Vì vậy, Ông Nguyễn Đức Dũng đã nêu ý tưởng hợp tác của Hiệp hội với Dự án STEP thông qua 3 lĩnh vực sau:

Công tác đào tạo: Hiệp hội hội mong muốn công tác đào tạo phong phú đa dạng và được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau (đào tạo trực tiếp, từ xa…) đồng thời bổ sung thêm bộ môn chuyên ngành mà QTDND quan tâm và cần thiết tại từng thời điểm nhưng phải phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam.

Hoạt động thông tin tuyên truyền: hỗ trợ Hiệp hội cách thức truyền thông, lan tỏa ý tưởng, thông tin sâu rộng hơn nữa để giữa các hội viên với hội viên, hội viên với NHHT có thể hiểu được mục tiêu hoạt động của nhau. Nghĩa là từ phía NHHT có thể đưa thông tin, kiến thức xuống QTDND và QTDND hiểu rõ được các sản phẩm và mục đích mà NHHT hỗ trợ cho thành viên. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ IV (2021-2026) giao cho Hiệp hội xây dựng chương trình hành động cụ thể.

Công nghệ thông tin: hỗ trợ kinh phí để nâng cấp phần mềm (Hiệp hội giao cho Công ty TNHH Phát triển và ứng dụng tin học VAPCF triển khai phần mềm ITD-VAPCF cho các QTDND hội viên để giao dịch và báo cáo NHNN chi nhánh); các nội dung liên quan đến xu hướng và vận dụng CNTT vào hoạt động quản lý, kinh doanh QTDND.

Về phía Dự án STEP, Ông Jean Boisvert - Giám đốc chương trình, Ông Claude Lafond - Giám đốc Dự án đồng quan điểm mở rộng hợp tác với Hiệp hội thông qua một số lĩnh vực. Cụ thể: Dự án có thể hợp tác và hỗ trợ Hiệp hội nhiều nội dung đào tạo, tập huấn, hình thức đào tạo tùy thuộc vào từng nội dung. Với vấn đề truyền thông, hai bên sẽ phải trao đổi kỹ lưỡng để làm rõ kênh truyền thông của Hiệp hội đang ở mức độ nào để có thể xây dựng và áp dụng các giải pháp phù hợp và tốt nhất. Về mảng Công nghệ thông tin, Dự án STEP và tổ chức DID rất quan tâm nhưng để tìm ra giải pháp hỗ trợ phù hợp thì cần nhiều thời gian tìm hiểu để quyết định. 

Theo chia sẻ của Ông Nguyễn Thạc Tâm - Phó Tổng Giám đốc NHHT, mục tiêu của Dự án STEP là hỗ trợ, nâng cao năng lực hệ thống QTDND (bao gồm NHHT và QTDND) và phát triển sản phẩm, dịch vụ hệ thống QTDND. Vì vậy, đạt được thỏa thuận hợp tác sẽ gia tăng công cụ hỗ trợ và đóng góp hiệu quả kịp thời một số hoạt động còn yếu kém trong hệ thống QTDND. 

Đại diện các QTDND tham gia buổi làm việc, bà Mai Thị Minh Hương - Chủ tịch HĐQT QTDND Quang Trung phát biểu và đánh giá Hiệp hội đã làm tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ trong thời gian qua thông qua 6 mảng hoạt động. Tuy nhiên để làm tốt hơn nữa, bà Mai Thị Minh Hương ủng hộ việc thỏa thuận hợp tác sẽ mang lại hiệu quả và lợi ích cho hệ thống QTDND.

Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên tham gia làm việc, Hiệp hội và Dự án STEP đều nắm bắt được ý tưởng, mục tiêu và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Hai bên thống nhất, việc thỏa thuận hợp tác cần được xây dựng chi tiết cụ thể bằng văn bản và sẽ cùng bàn bạc kỹ lưỡng nhiều hơn trong thời gian tới để đạt cùng mục tiêu như đã nêu tại buổi làm việc này.
Thu Hà

Các tin liên quan