Danh sách QTDND cơ sở
Cà Mau
1.
Phường II
2.
Thới Bình
Cần Thơ
1.
Mê kông
2.
Nam Cần Thơ
3.
Nam Sông Hậu
4.
Tây Đô
5.
Thạnh An
6.
Tín Nghĩa
7.
Vĩnh Thạnh
Gia Lai
1.
An Khê
2.
Chư Á
3.
Dak Đoa
4.
Ia kha
5.
Kon Dơng
6.
Trà Bá
Hà Giang
1.
Bảo Tín
2.
Phương Thiện
3.
Quang Trung
4.
Tam Sơn
5.
Vị Xuyên
6.
Việt Lâm
7.
Việt Quang
8.
Xuân Giang
9.
Yên Biên
Hà Nam
1.
Bồ Đề
2.
Hoàng Đông
3.
Ngọc Lũ
4.
Nhật Tân
5.
Nhật Tựu
6.
Tiên Hải
7.
Tiên Nội
8.
Tiên Tân
9.
Yên Bắc
10.
Đồng Hóa