Danh sách QTDND cơ sở
Bến Tre
1.
An Thuỷ
2.
Mỹ Thạch An
3.
Nhuận Phú Tân
4.
Phú Long
5.
Phước Hiệp
6.
Tân Thành Bình
7.
Đại Thành
8.
Định Thuỷ
Bình Dương
1.
An Thạnh
2.
Bình An
3.
Chánh Nghĩa
4.
Dĩ An
5.
Hiệp Thành
6.
Lái Thiêu
7.
Phú Hoà
8.
Phú Thọ
9.
Phước Hoà
10.
Thanh Tuyền
Bình Phước
1.
Bù Đăng
2.
Lộc Ninh
3.
Phước Bình
4.
Đồng Xoài
Bình Thuận
1.
Chí Công
2.
Chợ Lầu
3.
Hàm Chính
4.
Hàm Hiệp
5.
Hàm Minh
6.
Hàm Nhơn
7.
Hàm Thắng
8.
Lạc Tánh
9.
Lagi
10.
Liên Hương
11.
Ma Lâm
12.
Mé Pu
13.
Nghị Đức
14.
Phan Rí Thành
15.
Phú Bình
16.
Phước Thể
17.
Sùng Nhơn
18.
Tân Xuân
19.
Thuận Đức
20.
Võ Xu
21.
Vũ Hoà
22.
Đa Kai
23.
Đức Hạnh
24.
Đức Nghĩa
Bình Định
1.
Bình Dương
2.
Bình Nghi
3.
Bồng Sơn
4.
Cát Hạnh
5.
Cát Tân
6.
Diêu Trì
7.
Hoài Hương
8.
Khánh Tín
9.
Mỹ Hiệp
10.
Ngô Mây
11.
Nhơn Hạnh
12.
Nhơn Lộc
13.
Nhơn Thành
14.
Phú Cường
15.
Phước Hiệp
16.
Phước Hòa
17.
Phước Hưng
18.
Phước Lộc
19.
Phước Sơn
20.
Quang Trung
21.
Tam Quan
22.
Tam Quan Bắc
23.
Tây Giang
24.
Tây Vinh
25.
TT Phù Mỹ
26.
TT Tuy Phước
27.
Đồng Tâm