Danh sách QTDND cơ sở
Vĩnh Long
1.
Bình Minh (Cái Vồn)
2.
Bình Tân
3.
Long Hồ
4.
Vĩnh Long
Vĩnh Phúc
1.
An Tường
2.
Bình Dương
3.
Cao Đại
4.
Chấn Hưng
5.
Hương Canh
6.
Liên phường Phúc Yên
7.
Lý Nhân
8.
Ngũ Kiên
9.
Phường Đống Đa
10.
Phường Xuân Hoà
11.
Tam Hồng
12.
Tam Phúc
13.
Tề Lỗ
14.
Thái Hoà
15.
Thanh Lãng
16.
Thổ Tang
17.
Thượng Trưng
18.
TT Vĩnh Tường
19.
TT Yên Lạc
20.
Tứ Trưng
21.
Tuân Chính
22.
Văn Quán
23.
Vĩnh Sơn
24.
Vĩnh Thịnh
25.
Vũ Dy
26.
Xuân Hoà (Lập Thạch)
27.
Xuân Hoà (Phúc Yên)
28.
Yên Đồng
29.
Đại Đồng
30.
Đình Chu
31.
Đồng Văn
Yên Bái
1.
Bảo Ái
2.
Chấn Thịnh
3.
Châu Quế Hạ
4.
Cổ Phúc
5.
Hồng Hà
6.
Hưng khánh
7.
Lâm Giang
8.
Nam Cường
9.
Nguyễn Phúc
10.
Nguyễn Thái Học
11.
Phù Nham
12.
Trung Tâm
13.
TT Nông trường Nghĩa Lộ
14.
TT Nông trường Trần Phú
15.
TT Yên Bình
16.
Yên Thịnh
17.
Đông An
Đắc Lắc
1.
Bình Hòa
2.
Cao Su
3.
Cư Ebur
4.
Ea Yông
5.
Hoà Khánh
6.
Hoà Thắng
7.
Hoà Tiến
8.
Huy Hoàng
9.
Phước An
10.
Pơnđrang
11.
Tân Hòa
12.
Thống Nhất
Đắk Nông
1.
Cao su Đắc Nông
2.
Thành Đức
3.
Đak Mil