Danh sách QTDND cơ sở
Thanh Hóa
1.
Bến Sung
2.
Bình Minh
3.
Bút Sơn
4.
Cầu Lộc
5.
Dân Lý
6.
Hà Bắc
7.
Hải Bình
8.
Hoằng Anh
9.
Hoằng Trinh
10.
Hoằng Trường
11.
Hoằng Đạo
12.
Hoằng Đồng
13.
Lê Lợi
14.
Lộc Sơn
15.
Long Vân
16.
Minh Dân
17.
Nga Hải
18.
Nga Mỹ
19.
Nga Sơn
20.
Ngọc Trạo
21.
Ngư Lộc
22.
Quảng Cát
23.
Quảng Ngọc
24.
Quảng Tâm
25.
Quảng Văn
26.
Quảng Đại
27.
Quý Lộc
28.
Sao Vàng
29.
Tân Ninh
30.
Thái Hòa
31.
Thiệu Duy
32.
Thiệu Trung
33.
Thiệu Viên
34.
Thọ Dân
35.
Thọ Hải
36.
Thọ Lập
37.
Thọ Sơn
38.
Thống Nhất
39.
Tiến Nông
40.
Triệu Sơn
41.
TT Hà Trung
42.
Vân Sơn
43.
Xuân Châu
44.
Xuân Hòa
45.
Xuân Lam
46.
Xuân Thành
47.
Xuân Thiên
48.
Yên Hùng
49.
Yên Phong
50.
Yên Thọ
51.
Yên Trung
52.
Định Tường
53.
Đông Lĩnh
54.
Đông Minh
Thừa Thiên Huế
1.
Quảng Thành
2.
Tây Lộc
3.
Thuận An
4.
Thuận Hoà
5.
Thuỷ Dương
6.
Thuỷ Xuân
7.
Điền Hoà
Tiền Giang
1.
An Hữu
2.
Bình Phục Nhứt
3.
Chợ Gạo
4.
Long Hoà
5.
Mỹ Long
6.
Mỹ Tho
7.
Nhị Mỹ
8.
Tân Hiệp
9.
Tân Hội Đông
10.
Tân Mỹ Chánh
11.
Tân Thành
12.
Tân Thanh
13.
Thân Cửu Nghĩa
14.
Vĩnh Bình
15.
Đăng Hưng Phước
TP Hồ Chí Minh
1.
An Bình Phú
2.
An Lạc
3.
Bình An
4.
Bình Chánh
5.
Chánh Hưng
6.
Chợ Lớn
7.
Củ Chi
8.
Hiệp Bình
9.
Long Phú
10.
Nam Sài Gòn
11.
Nông Công Thương
12.
Phạm Văn Hai
13.
Tân Quy Đông
14.
Tân Tạo
15.
Tân Thạnh Đông
16.
Tân Túc
17.
Thị trấn Nhà Bè
18.
Đồng Tiến
Trà Vinh
1.
Càng Long
2.
Cầu Kè
3.
Cầu Quan
4.
Long Bình
5.
Long Hiệp
6.
Long Đức
7.
Nhị Trường
8.
Phường 3
9.
Phương Thạnh
10.
Phường6
11.
Song Lộc
12.
Trà Cú
13.
TT Cầu Ngang
14.
TT Duyên Hải
15.
Vinh Kim
16.
Đại An