Danh sách QTDND cơ sở
Thanh Hóa
1.
Bến Sung
2.
Bình Minh
3.
Bút Sơn
4.
Cầu Lộc
5.
Dân Lý
6.
Hà Bắc
7.
Hải Bình
8.
Hoằng Anh
9.
Hoằng Trinh
10.
Hoằng Trường
11.
Hoằng Đạo
12.
Hoằng Đồng
13.
Lê Lợi
14.
Lộc Sơn
15.
Long Vân
16.
Minh Dân
17.
Nga Hải
18.
Nga Mỹ
19.
Nga Sơn
20.
Ngọc Trạo
21.
Ngư Lộc
22.
Quảng Cát
23.
Quảng Ngọc
24.
Quảng Tâm
25.
Quảng Thành
26.
Quảng Văn
27.
Quảng Yên
28.
Quảng Đại
29.
Quý Lộc
30.
Sao Vàng
31.
Tân Ninh
32.
Thái Hòa
33.
Thiệu Duy
34.
Thiệu Trung
35.
Thiệu Viên
36.
Thọ Dân
37.
Thọ Hải
38.
Thọ Lập
39.
Thọ Sơn
40.
Thống Nhất
41.
Tiến Nông
42.
Triệu Sơn
43.
TT Hà Trung
44.
Vân Sơn
45.
Xuân Châu
46.
Xuân Hòa
47.
Xuân Lam
48.
Xuân Thành
49.
Xuân Thiên
50.
Yên Hùng
51.
Yên Phong
52.
Yên Thọ
53.
Yên Trung
54.
Định Tường
55.
Đông Lĩnh
56.
Đông Minh
Thừa Thiên Huế
1.
Quảng Thành
2.
Tây Lộc
3.
Thuận An
4.
Thuận Hoà
5.
Thuỷ Dương
6.
Thuỷ Xuân
7.
Điền Hoà
Tiền Giang
1.
An Hữu
2.
Bình Phục Nhứt
3.
Cai Lậy
4.
Chợ Gạo
5.
Long Hoà
6.
Mỹ Long
7.
Mỹ Tho
8.
Tân Hiệp
9.
Tân Hội Đông
10.
Tân Mỹ Chánh
11.
Tân Thành
12.
Tân Thanh
13.
Thân Cửu Nghĩa
14.
Vĩnh Bình
15.
Đăng Hưng Phước
TP Hồ Chí Minh
1.
An Bình Phú
2.
An Lạc
3.
Bình An
4.
Bình Chánh
5.
Chánh Hưng
6.
Chợ Lớn
7.
Củ Chi
8.
Hiệp Bình
9.
Long Phú
10.
Nam Sài Gòn
11.
Nông Công Thương
12.
Phạm Văn Hai
13.
Tân Quy Đông
14.
Tân Tạo
15.
Tân Thạnh Đông
16.
Tân Túc
17.
Thị trấn Nhà Bè
18.
Đồng Tiến
Trà Vinh
1.
Càng Long
2.
Cầu Kè
3.
Cầu Quan
4.
Long Bình
5.
Long Hiệp
6.
Long Đức
7.
Nhị Trường
8.
Phường 3
9.
Phương Thạnh
10.
Phường6
11.
Song Lộc
12.
Trà Cú
13.
TT Cầu Ngang
14.
TT Duyên Hải
15.
Vinh Kim
16.
Đại An