04.04.2022 13:48

Đảm bảo QTDND phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 06, hệ thống QTDND đã có bước phát triển ổn định, an toàn và hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng nguyên tắc, tôn chỉ, mục đích, quy định của Nhà nước đối với hệ thống QTDND.

NHNN Việt Nam vừa phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND).

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chia sẻ tại hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, với việc triển khai quyết liệt các giải pháp cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án tái cơ cấu các TCTD gắn với xử lý nợ xấu ban hành theo Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống QTDND đã liên tục được củng cố, phát triển theo định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển loại hình TCTD hợp tác góp phần tạo nguồn vốn, phục vụ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó, nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm và góp phần xoá đói, giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.

Dù đã có những chuyển biến tích cực hơn, nhưng thực tế vẫn còn có những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các QTDND. Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo cho hệ thống QTDND hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, đúng mục tiêu, đúng tính chất, đúng nguyên tắc của loại hình TCTD hợp tác, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 (Chỉ thị 06) trong đó nêu rõ mục tiêu, yêu cầu là giao nhiệm vụ cụ thể cho NHNN, các bộ có liên quan, ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và hệ thống các QTDND về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND.

Báo cáo sơ kết tại hội nghị cũng chỉ ra rằng, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 06, hệ thống QTDND đã có bước phát triển ổn định, an toàn và hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng nguyên tắc, tôn chỉ, mục đích, quy định của Nhà nước đối với hệ thống QTDND. Sự tăng trưởng cả về quy mô, nâng cao về chất lượng và hiệu quả hoạt động của QTDND đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện an sinh, trật tự xã hội từng địa phương nói chung và đời sống thành viên QTDND theo đúng mục tiêu đề ra.

Trong quá trình thực hiện, NHNN Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành chức năng ban hành các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách hoạt động cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành tại các địa phương đã giúp cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cũng như QTDND trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc loại hình TCTD hợp tác xã gần dân, sát dân; thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, đảm bảo an sinh, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã tập trung thảo luận những tồn tại, hạn chế, cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó nêu ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị, biện pháp tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Lắng nghe các ý kiến từ phía các đơn vị, bộ ngành, địa phương, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, thời gian tới để tiếp tục củng cố, chấn chỉnh, sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống QTDND, đảm bảo cho các QTDND phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả và thực hiện thành công Chỉ thị 06, NHNN đề xuất và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ một số các giải pháp. Theo đó, rà soát các quy định để trình cấp có thẩm quyền quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành và UBND các cấp trong việc quản lý đối với hệ thống các QTDND. Đồng thời xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý và hoạt động của hệ thống QTDND.

“Rà soát các quy định, kiến nghị với cấp có thẩm quyền có nguồn vốn lãi suất ưu đãi, chính sách ưu đãi về lãi suất đối với các QTDND cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh góp phần bảo vệ môi trường, để hỗ trợ cho thành viên vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hạn chế tệ nạn tín dụng đen; đề xuất các giải pháp nhằm củng cố, chấn chỉnh và phát triển hệ thống QTDND an toàn, hiệu quả…”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đề nghị.

Bên cạnh đó, Phó Thống đốc cũng nhấn mạnh đến việc chính quyền địa phương các cấp cần tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động của QTDND; phối hợp với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trong công tác quản lý, giám sát và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của hệ thống QTDND; tăng cường hoạt động giám sát, xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật trong hoạt động của các QTDND.

Theo Thời báo Ngân hàng

Các tin liên quan