02.11.2021 09:18

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương lần thứ 6

Ngày 29/10, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN phát biểu tại Hội nghị
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban - Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam; đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW cùng các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra, Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN cho biết, 9 tháng đầu năm 2021, nền kinh tế nước ta đã chứng kiến rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong khi đó, ngành Ngân hàng giữ vai trò huyết mạch của nền kinh tế, phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của người dân và doanh nghiệp nên cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng NHNN cùng sự phối hợp của Đảng ủy cơ quan NHTW và cấp ủy đảng... NHNN đã quyết liệt đưa ra các giải pháp điều hành, chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện được các nhiệm vụ đặt ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nắm bắt thông tin từ các luồng dư luận xã hội để làm tốt công tác định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh ngay từ chi bộ. Công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định; chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ tiếp tục được nâng cao...

Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021; dự thảo Tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương "Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các Cơ quan Trung ương"; dự thảo Hướng dẫn việc bổ sung, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ cơ quan NHTW; dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Theo đó, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ.
Toàn cảnh hội nghị
Bên cạnh đó, các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị đều đánh giá cao vai trò của Đảng ủy cơ quan NHTW, đặc biệt trong công tác phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành thời gian qua.

Đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể về trình tự, quy trình bổ sung, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc.

Lắng nghe các báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt và có hiệu quả của Ban lãnh đạo NHNN trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hoạt động của toàn hệ thống được thực hiện xuyên suốt. Trong 3 tháng cuối năm sẽ có một số yếu tố ảnh hưởng chung đến các Vụ, Cục và các đơn vị của NHNN nên cần có sự chuẩn bị để phối hợp hiệu quả trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu ý kiến, đồng chí Nguyễn Thị Hồng cho biết sẽ cụ thể hóa trong công tác chỉ đạo, triển khai. Ngay sau Hội nghị này, Văn phòng và các ban tham mưu của Đảng ủy nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong Đảng bộ. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy, các đồng chí bí thư cấp ủy trực thuộc khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình làm việc năm 2021 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, hoàn thành có chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ đề ra trong năm 2021.

Cụ thể, cấp ủy các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bám sát Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Chỉ thị số 01, 02/CT-NHNN của Thống đốc NHNN và diễn biến tình hình thực tế để tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng theo chương trình công tác năm 2021, đảm bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương và Nghị quyết số 03-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 của Đảng ủy cơ quan NHTW về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng và hướng dẫn bổ sung, kiện toàn cấp ủy các cấp trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ; hướng dẫn, chỉ đạo việc kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 trong Đảng bộ; các cấp ủy đảng tập trung hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy theo chương trình công tác đã đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn Thanh niên NHTW tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng.

Tại hội nghị, 136 tập thể và 187 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 đã được biểu dương và nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Theo Thời báo Ngân hàng.

Các tin liên quan