27.09.2021 15:00

Công văn trả lời của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho cán bộ hệ thống QTDND