18.05.2021 13:58

Công văn số 3413/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai Quyết định số 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 255/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, ngành, địa phương để triển kahi thực hiện. Để triển khai nhiệm vụ được giao của ngành Ngân hàng tại kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định số 255/QĐ-TTg, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức tín dụng:

Để xem nội dung chi tiết công văn số 3413/NHNN-TD, click vào đây.

Nguồn: NHNN

Các tin liên quan