15.12.2021 11:31

Công văn số 139/CV-HHQTD của Hiệp hội QTDND gửi các QTDND hội viên mời tham gia Cuộc thi ảnh “Cán bộ ngân hàng với cuộc sống bình thường mới”

Ngày 02/12/2021, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam có công văn số 682/CĐNH về việc thông báo một số nội dung Cuộc thi ảnh “Cán bộ ngân hàng với cuộc sống bình thường mới”. Theo đó, cuộc thi này nhằm mục đích tuyên truyền về những đóng góp của ngành ngân hàng trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng toàn xã hội tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19; Khơi dậy khí thế thi đua, nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hành, khẳng định sự đoàn kết, nhất trí của CNVCLĐ toàn Ngành trong việc góp phần phục hồi, phát triển kinh tế trong điều kiện “bình thường mới”; Tuyên truyền sâu rộng về hình ảnh đẹp của cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng trong thực thi nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn, khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 để xây dựng cuộc sống an toàn; tuyên truyền về những sáng kiến, giải pháp được áp dụng hiệu quả trong lao động, sản xuất, kinh doanh của đoàn viên, người lao động nhằm phát triển các dịch vụ ngân hàng và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19.
Hiệp hội QTDND Việt Nam (Hiệp hội) với vai trò là tổ chức đầu mối liên kết hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên toàn quốc, để thực hiện tốt chức năng cầu nối, liên kết hệ thống, Hiệp hội đã đăng ký tham dự cuộc thi nêu trên.
Thành phần tham gia cuộc thi bao gồm: cán bộ đoàn viên Công đoàn cơ sở Hiệp hội và cán bộ đoàn viên công đoàn các QTDND trong hệ thống.
Hiệp hội trân trọng kính mời các QTDND hội viên tham gia cùng Hiệp hội trong cuộc thi nêu trên nhằm tạo một sân chơi bổ ích và thiết thực cho cán bộ đoàn viên công đoàn Hiệp hội và đoàn viên công đoàn QTDND hội viên. Qua đó, tạo cơ hội để các đoàn viên công đoàn giao lưu, chia sẻ thông tin & tăng cường tính liên kết hệ thống.
Văn phòng Hiệp hội.

Các tin liên quan