23.12.2022 14:02

Công văn số 9064/NHNN-TD ngày 22/12/2022 về việc Công tác tín dụng, lãi suất trong thời gian mới

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ diễn biến của thị trường và tình hình tăng trưởng tín dụng, lãi suất của hệ thống tổ chức tín dụng trong thời gian gần đây. Thống đốc Ngân hàng đã có công văn yêu cầu tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài thực hiện.

Để xem Công văn số 9064/NHNN-TD: clink vào đây

Hiệp hội

Các tin liên quan