22.06.2006 14:16

Ủng hộ bão Chan chu

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động của Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Thư ký, Công đoàn Cơ quan Thường trực Hiệp hội đã kêu gọi, vận động cán bộ Đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần tương thân tương ái, tham gia đóng góp để giúp đỡ các gia đình bị nạn do cơn bão số 1 gây ra, mức tổi thiểu 50.000đ/người. Toàn Cơ quan Thường trực Hiệp hội đã đóng góp được 1.750.000đ hỗ trợ các các nạn nhân cơn bão.
 
 Văn phòng Hiệp hội

Các tin liên quan