29.07.2020 07:00

Thông báo v/v Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 22/07/2020, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương, Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ thành phố Thuận An đã ban hành các thông báo số:08/TB-CNTA, 29/TB-CNTA, 30/TB-CNTA, và 31/TB-CNTA về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ;

Ngày 24/07/2020, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Dĩ An đã ban hành thông báo số 35TB-CNVPĐKĐĐ về việc hủy  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ

Hiệp hội xin thông báo đến toàn thể các QTDND hội viên được biết để tránh trường hợp các cá nhân hay tổ chức dùng Giấy chứng nhận nêu trên để giao dịch thế chấp, bảo lãnh, vay vốn, chuyển nhượng.... 

Để xem nội dung chi tiết các thông báo, click vào đây.

Hiệp Hội QTDND Việt Nam

Các tin liên quan