29.01.2013 09:32

Quyết định số 178/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch của NHNN Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp...

Triển khai kê hoạch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Website Hiệp hội QTDND Việt Nam đăng tải Kế hoạch của NHNN về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phục vụ việc lấy ý kiến đối với dự thảo của các QTDND Hội viên.

Quyết định số 178/QĐ-NHNN, Click vào đây

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Vụ Pháp chế, NHNN chậm nhất đến ngày 20/02/2013. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã tham gia ý kiến
Hiệp hội

Các tin liên quan