25.03.2019 07:00

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú: Xây dựng Hiệp hội QTDND là một công cụ trong công cuộc ngăn chặn sự đổ vỡ của...

Nhằm phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của Hiệp hội QTDND Việt Nam trong thời gian tới, ngày 22/3/2019, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã tham dự và chỉ đạo buổi làm việc với Ban lãnh đạo Hiệp hội và các đơn vị liên quan tại trụ sở Hiệp hội. Tham dự buổi làm việc có Ông Phạm Đức Ấn - Chánh Văn phòng NHNN, Ông Trần Hữu Thắng - Phó Vụ Trưởng Vụ TCCB NHNN, Ông Nguyễn Văn Du - Phó Chánh thanh tra Cơ quan TTGSNH, Ông Lê Quang Huy – Trưởng Ban Tư vấn về các vấn đề về QTDND, NHHTX và các tổ chức Tài chính vi mô, Ông Đỗ Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc NHHT, Ông Vũ Văn Long - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hiệp hội, Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Tổng thư ký Hiệp hội cùng các chuyên viên NHNN, đại diện các Trưởng Phòng, Ban Ngân hàng HTX Việt Nam và Hiệp hội QTDND Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hiệp hội báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của Hiệp hội 

Sau khi nghe Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hiệp hội báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của Hiệp hội từ khi thành lập đến nay, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động, cùng ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Vụ, Cục NHNN, NHHTX và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về công tác triển khai hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú khẳng định Hiệp hội là một tổ chức đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ thống QTDND. Phó Thống đốc nhấn mạnh: Mục tiêu cuối cùng của Ngân hàng hợp tác là bảo toàn hệ thống thì Hiệp hội chính là một công cụ trong công cuộc ngăn chặn sự đổ vỡ của hệ thống QTDND.

 

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp 

Phó Thống đốc nhận định: mô hình QTDND với tiến trình 25 năm kể từ khi được thành lập đến nay quy mô đã có hơn 1000 QTDND với những đóng góp nhất định trong sự phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên vẫn luôn tiền ẩn những tồn tại, yếu kém và nhiều nguy cơ. Trong thời gian qua, sau khi đánh giá bản chất nguy cơ rủi ro tiềm ẩn cộng với tình hình đổ vỡ của một số QTDND tại một số khu vực trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra các Chỉ thị, Quyết định với mục đích củng cố, phát triển và ngăn chặn sự đổ vỡ của toàn hệ thống. Hiệp hội QTDND cần tích cực thể hiện tiếng nói, vai trò của mình bên cạnh xác định mối quan hệ giữa Hiệp hội với các hội viên cũng như với các cơ quan liên quan. Đối với hội viên là các QTDND, Hiệp hội có ý nghĩa là một tổ chức kết nối các QTDND thì NHNN chính là cơ quan đóng vai trò chỉ đạo, quản lý đối với các hoạt động của Hiệp hội. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng cần giữ mối quan hệ hợp tác, phối hợp và hỗ trợ đối với các cơ quan liên quan như Bảo hiểm tiền gửi hoặc các cơ sở đào tạo…

 

Ông Đỗ Mạnh Hùng - Tổng Giảm đốc Ngân hàng HTX Việt Nam phát biểu tại cuộc họp. 

Tại buổi làm việc, Phó Thống đốc đã chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để Hiệp hội triển khai hiệu quả các hoạt động của mình trong thời gian tới:

1. Rà soát lại cơ chế liên quan đến vai trò chức năng của Hiệp hội đối với hội viên, trên cơ sở đó xây dựng cơ chế liên kết để phân định rõ mối quan hệ cũng như trách nhiệm của Hiệp hội đối với hội viên và trách nhiệm của hội viên đối với Hiệp hội, mặt khác nâng cao quyền lợi cho hội viên Hiệp hội;

2. Tập trung vào công tác đào tạo - hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với việc chấn chỉnh hoạt động của các QTDND: Để thực hiện nhiệm vụ này, Phó Thống đốc yêu cầu Hiệp hội làm việc với NHNN, NHHT và Cơ quan TTGSNH để rà soát lại nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo và đặt ra khung quy định cũng như phương án hỗ trợ phù hợp. Công tác đào tạo ngoài 4 nội dung nghiệp vụ cơ bản (tín dụng, kho quỹ, kế toán, kiểm soát) cũng cần đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo QTDND nhận thức sâu và rõ ràng về tôn chỉ, mục đích của Quỹ tín dụng nhân dân bên cạnh công tác phổ biến những văn bản về cơ chế chính sách do các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành.

3. Chăm lo, hỗ trợ, kết nối với hội viên:

- Nghiên cứu, xây dựng mối liên kết với các QTDND thông qua công tác truyền thông như truyền thông chính sách hoặc đăng tải những thông tin liên quan đến hệ thống QTDND…

- Hỗ trợ tư vấn cho QTDND thông qua việc đề xuất những kiến nghị của hội viên lên cơ quan quản lý (NHNN, Bộ Tài chính…) hoặc hướng dẫn, hỗ trợ khi hội viên gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

- Tổ chức hội thảo tham luận, nghiên cứu về các vấn đề hội viên quan tâm, những vướng mắc khi áp dụng cơ chế chính sách trọng hoạt động của hội viên.

- Tổ chức tuyên truyền, trao đổi cũng như thuyết phục, vận động để các hội viên nhận thức đúng về một số vấn đề liên quan đến hệ thống.

- Tham gia tư vấn về cơ chế chính sách đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.

4. Củng cố, hoàn thiện bộ máy Hiệp hội QTDND:

- Nghiên cứu kiện toàn đối với chức danh Tổng thư ký Hiệp hội.

- Đội ngũ cán bộ Hiệp hội cần tìm hiểu sâu sắc về bản chất QTDND để luôn là người tư vấn, người đồng hành với hội viên của mình.

Qua đó, Phó Thống đốc một lần nữa khẳng định nâng cao vai trò của Hiệp hội là nhiệm vụ cần thiết và trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đó, Hiệp hội sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện và phối kết hợp của NHNN Trung ương, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, NHHTX Việt Nam cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Phó Thống đốc Đào Minh Tú kết luận tại cuộc họp 

Cuối buổi làm việc, thay mặt Ban lãnh đạo Hiệp hội, Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hiệp hội đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cũng như các quý vị lãnh đạo. Ông trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sát sao của Phó Thống đốc và các quý vị lãnh đạo tới hoạt động của Hiệp hội. Ông cũng khẳng định Hiệp hội sẽ luôn chủ động và mạnh dạn trong công tác triển khai nhiệm vụ để nâng cao vai trò trách nhiệm của mình đối với các hội viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú tại buổi làm việc này cũng như các văn bản chỉ đạo của NHNN Việt Nam.

 Một số hình ảnh tại cuộc họp

Ông Trần Hữu Thắng - Phó Vụ Trưởng Vụ TCCB NHNN phát biểu tại cuộc họp

Ông Vũ Văn Long - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Ông Phạm Đức Ấn - Chánh Văn phòng NHNN phát biểu tại cuộc họp

 

Ông Nguyễn Văn Du - Phó Chánh thanh tra Cơ quan TTGSNH phát biểu tại cuộc họp

Trang Nhung

Các tin liên quan