16.04.2015 13:46

NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Ninh phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 04/TT-NHNN

Ngày 15/4/2015, NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn quý II/2015, phổ biến và quán triệt triển khai thực hiện Thông tư 04/TT-NHNN ngày 31/3/2015 (Thông tư 04) quy định về QTDND. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Như Đôn - Giám đốc NHNN chi nhánh, các cán bộ chủ chốt thuộc NHNN chi nhánh; Giám đốc Ngân hàng HTX chi nhánh Bắc Ninh và Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Kiểm soát trưởng, Kế toán trưởng của 26 QTDND trên địa bàn.

Đến 31/3/2015, tổng nguồn vốn huy động của hệ thống QTDND trên toàn địa bàn tỉnh đạt 1.365 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2014 và tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ cho vay đạt 976 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cuối năm 2014, nhưng tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước; nợ xấu chiếm 0,7%.

Tại Hội nghị, NHNN chi nhánh đã phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung Thông tư 04; tập trung vào một số nội dung mới, sự khác biệt của Thông tư 04 so với những văn bản trước đây; đồng thời chỉ đạo các QTDND nghiêm túc nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong thời gian tới, Giám đốc NHNN chi nhánh yêu cầu các QTDND cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về cho vay, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro; chủ động tìm kiếm khách hàng cho vay, phát triển thành viên vay vốn có chất lượng; thực hiện nghiêm túc các phương án tái cơ cấu, xử lý nợ xấu đã được phê duyệt; phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.
Theo SBV

Các tin liên quan