18.08.2015 08:58

NHNN chi nhánh Quảng Nam triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015.

Tính đến 31/7/2015, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 28.510 tỷ đồng, tăng 6,58% so với đầu năm và tăng 16,51% so với cùng kỳ năm 2014, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến của các TCTD về một số thắc mắc  trong việc thực hiện Thông tư 04/2015/TT-NHNN tại Quỹ Tín dụng nhân dân, công tác thu hồi nợ; đồng thời đề xuất những nội dung liên quan đến việc xử lý nợ đối với doanh nghiệp nhà nước đang chuyển đổi, thu phí giao dịch bảo đảm trong cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, những vướng mắc trong giao dịch cấp phép tại Sở Kế hoạch và Đầu tư,…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Trần Đình Tùng biểu dương những đóng góp tích cực của ngành Ngân hàng Quảng Nam, nhất là những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, ngành Ngân hàng tỉnh đã tích cực trong công tác triển khai, tuyên truyền và tạo điều kiện cho ngư dân tiếp cận vốn vay.

Đồng thời, chỉ đạo ngành Ngân hàng Quảng Nam chú trọng tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách tín dụng trên địa bàn.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Diện - Giám đốc NHNN chi nhánh đã giải trình ý kiến của lãnh đạo địa phương; ghi nhận, giải đáp ý kiến, kiến nghị của các TCTD trên địa và và chỉ đạo các chi nhánh TCTD triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của NHNN; thực hiện tốt các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng theo kế hoạch đề ra từ đầu năm.
V.M

Các tin liên quan