30.06.2006 10:57

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo cho cán bộ QTDND

Hôm nay ngày 30/06/2006, vào lúc 10h30 tại hội trường Quỹ tín dụng Trung ương 193 Bà Triệu, Học viện Ngân hàng và Hiệp hội QTDND đã tiến hành ký kết Bản thỏa thuận hợp tác về đào tạo cho cán bộ hệ thống QTDND. Đồng chí Trần Minh Tuấn – Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, Cục, Đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Văn hóa thông tin, Học viện Ngân hàng, Hiệp hội QTDND Việt Nam, Quỹ tín dụng Trung ương và một số cơ quan ban ngành, phóng viên báo chí đã đến dự buổi lễ ký kết.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo cho cán bộ QTDND
Hiện nay, trình độ cán bộ QTDND còn nhiều bất cập, hoạt động của nhiều QTDND cơ sở gặp khó khăn, yếu kém một phần do cán bộ còn yếu về năng lực tổ chức, quản trị điều hành, đó là chưa kể nhiều trường hợp thoái hoá biến chất lạm dụng, tham ô tài sản v.v... Vì vậy công tác đào tạo và nâng cao phẩm chất cán bộ phải được tiến hành thường xuyên và bằng nhiều hình thức phù hợp để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Với mục tiêu và phương hướng hoạt động của Hiệp hội đã đề ra, công tác đào tạo, nâng cao phẩm chất cán bộ cho các QTDND là một trong những hoạt động được đặt lên hàng đầu. Ngoài việc các QTDND tự đào tạo tại chỗ, trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức đào tạo cho cán bộ QTDND về kiến thức cơ bản và bổ trợ kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, từng bước tiến tới chuẩn hoá trình độ đội ngũ cán bộ QTDND.

Để triển khai công tác đào tạo cho cán bộ QTDND, vừa qua Hiệp hội QTDND Việt Nam đã tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo của các QTDND trên cả nước. Qua tổng hợp số liệu ban đầu đã có 635/921 QTDCS với số cán bộ đăng ký tham gia đào tạo là 3.458, trong đó có hơn 1.280 cán bộ đăng ký đào tạo kiến thức cơ bản (hệ trung cấp, cao đẳng, đại học) và hơn 2.180 cán bộ đăng ký đào tạo bổ trợ kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn (như kỹ năng thẩm định tín dụng, quy trình nghiệp vụ cho vay, phân tích và điều hành vốn khả dụng, nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát nội bộ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tin học, kế toán trưởng…)

Trong thời gian tới, căn cứ vào nhu cầu đã đăng ký, Hiệp hội sẽ đề nghị Học viện Ngân hàng tổ chức tuyển sinh mở một số khoá đào tạo chương trình trung cấp ngân hàng hệ tại chức và hệ chính quy cho các đối tượng là cán bộ và con em cán bộ hiện đang làm việc tại các QTDND hội viên, các QTDND chuẩn bị thành lập mới và các đối tượng khác nếu có nhu cầu về đào tạo.

Song song với công tác đào tạo kiến thức cơ bản, Hiệp hội hiện đang phối hợp với Quỹ tín dụng Trung ương cùng Học viện Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Tư pháp và một số trung tâm đào tạo chuẩn bị mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng thẩm định tín dụng, quy trình nghiệp vụ cho vay, phân tích và điều hành vốn khả dụng, nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát nội bộ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật … cho các QTDND cơ sở.

Đây là cơ hội để các QTDND đáp ứng nhu cầu về chuẩn hóa cán bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; đồng thời, việc đào tạo, bồi dưỡng sẽ trang bị cho cán bộ những kiến thức mới về hoạt động kinh doanh ngân hàng, giúp cho việc điều hành hoạt động của các QTDND hiệu quả hơn, phù hợp với quy mô hoạt động ngày càng tăng trưởng theo hướng an toàn, hiệu quả, đó cũng là bước đi giúp các QTDND hội viên chuẩn bị cho tiến trình hội nhập quốc tế. Hiệp hội rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan ban, ngành chức năng và trước hết là sự tham gia của bản thân các QTDND, nhằm hướng tới sự phát triển an toàn và phát triển bền vững của cả hệ thống QTDND./.

Tác giả Lê Văn Hùng

Các tin liên quan