08.05.2009 00:00

Hiệp hội trả lời vướng mắc của hội viên về Thông tư số 07/2009/TT-NHNN ngày 17/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước

Trong thời gian vừa qua Hiệp hội QTDND Việt Nam nhận được nhiều thắc mắc từ các QTDND hội viên về việc QTDND có phải là đối tượng áp dụng Thông tư số 07/TT-NHNN ngày 17/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.

Về vấn đề này, Hiệp hội xin trả lời như sau: Thông tư số 07/2009/TT-NHNN chỉ áp dụng thực hiện đối với tổ chức tài chính quy mô nhỏ, điều này đã được nêu rõ tại Điều 11 của thông tư. Tổ chức tài chính quy mô nhỏ hoạt động theo Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/03/2005 về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam. Đối với QTDND hoạt động theo Nghị định số 48/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/08/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân vẫn thực hiện theo Quyết định số 1328/2005/QĐ-NHNN ngày 06/09/2005 của Ngân hàng Nhà nước Ban hành quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
Xem Quyết định số 1328/2005/QĐ-NHNN; Thông tư số 07/2009/TT-NHNN
Minh Tiến - Ban Đào tạo

Các tin liên quan