15.05.2006 13:54

Hiệp hội QTDND Việt Nam sẽ khai trương hoạt động trong tháng Giêng 2006

Hiệp hội QTDND Việt Nam sẽ khai trương hoạt động trong tháng Giêng 2006 và là một Hiệp hội thực chất để phục vụ các QTDND chứ không phải là Hội Hè hay Hội hưu trí của lĩnh vực QTDND, đó là ý kiến của Tổng thư ký Hiệp hội Nguyễn Đức Dũng. Hiệp hội hiện nay đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở pháp lý, cơ sở vật chất, tổ chức và nhân sự để sớm khai trương họat động trong tháng Giêng tới. Được biết, bộ máy thường trực của Hịêp hội được sắp xếp rất tinh, gọn để giảm thiểu chi phí cho các QTDND trong thời gian đầu, khi mà Hiệp hội còn đang trong giai đọan khởi động trước khi có thể đưa ra được nhiều dịch vụ và sản phẩm thiết thực ngay đáp ứng cho QTDND.

 Với sự mong đợi đã lâu về một tổ chức Hiệp hội của riêng các QTDND, QTDND Trung ương và nhiều QTDND cơ sở đã nhiệt tình nộp ngay Phí gia nhập Hiệp hội khi chưa có hướng dẫn của Hiệp hội làm Hiệp hội đã gặp lúng túng với các khoản đóng góp này nhưng đây là một dấu hiệu đáng mừng về sự hưởng ứng và niềm tin của các QTDND vào một tổ chức mới thành lập của họ. Với niềm tin, hy vọng và sự cổ vũ, hưởng ứng động viên như vậy từ phía các hội viên, chắc chắn Hiệp hội QTDND Việt Nam sẽ không cho phép được phụ lòng các QTDND hội viên.

Các QTDND hãy cùng tin tưởng, đoàn kết cùng Hiệp hội để đưa Hệ thống QTDND trở thành một Tập đoàn tài chính tín dụng hợp tác lớn mạnh, có thương hiệu, họat động an toàn bậc nhất ở Việt Nam theo đúng chiến lược mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ đã vạch ra. 

Các tin liên quan